30 oktober 2018

College breekt traditie

Er ligt een voorstel van het college van BenW om de regelgeving rond de Winkeltijden in Voorschoten volledig los te laten. Dus ook op collectieve feest- en vrije dagen als 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag.

René Zoetemelk, fractievoorzitter van het CDA: “In een vorige raadsperiode hebben wij ingestemd met verruiming van de winkeltijden. Daarbij hebben wij een motie ingediend over de openingstijden op zondag (open na 12.00 uur) en niet open op de 1e dagen van de genoemde Christelijke feestdagen. Ook wij vinden het belangrijk dat ondernemers de vrijheid hebben om te ondernemen en dat ze niet mogen lijden onder een afwijkende regionale openingstijdentijden. Maar in Voorschoten gebeurt nu iets opmerkelijks. 

Er wordt in het voorstel geschermd met openingstijden in regiogemeenten. We zouden daarbij minder ruime openingstijden hebben. Niet alleen met de genoemde gemeenten klopt het niet helemaal maar als je ruimer kijkt is bijvoorbeeld een mondaine toeristische gemeente als Noordwijk veel minder vrij in openingstijden. Dit links liberale college breekt daarnaast met een belangrijke traditie ‘de collectieve vrije dagen’. De vrijetijdsbesteding wordt gedomineerd door geld. De feestdagen verliezen hun collectieve aard waardoor de invulling ervan individualistischer wordt en geld en economie een dominante rol krijgen. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk item in het coalitieakkoord van VVD, Groen Links en D66. Een beetje rust in de 24 uurs economie kan daarbij geen kwaad. Even geen collectieve drukte maar collectieve rust. We zijn er allemaal naar op zoek.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.