09 november 2020

Laat gewoon zien dat je het moeilijk hebt!

”De begroting is weliswaar sluitend of rond maar alles behalve gezond!”, zei CDA-fractievoorzitter René Zoetemelk tijdens de behandeling van de begroting van 2021. “Het college straalt naar buiten een florissant beeld uit van een begrotingsoverschot van € 1 miljoen. Maar wie de financiële stukken goed doorspit, stuit op veel vraagtekens. Er wordt steeds meer uitgegeven en tegelijk uit de reserves geput. Van ontwikkelingen en trends op meerdere beleidsterreinen heeft het College geen of onvoldoende een beeld.” Hij gaf als voorbeelden; de extra kosten door de keuze voor de Leidse regio en de reorganisatie van onze ambtelijke organisatie, de coronacrisis, herverdeling van het gemeentefonds, het afvalbeleid, verduurzaming van ons vastgoed, een goed transitie- en milieubeleid, verplaatsing van de afdeling Werk en inkomen, een Multi Functionele Accommodatie en steeds grotere uitgaven in het sociaal domein. “U geeft aan de ontwikkelingen op de voet te volgen zonder daarbij preventief voldoende geld te reserveren. Er is sprake van onder begroten. Dat baart zorgen.”

René Zoetemelk sprak verder zijn zorgen uit over het te lage gereserveerde bedrag voor de noodzakelijke nieuwbouw van scholen. “Onderwijshuisvesting is een wettelijk taak van het gemeentebestuur waar de gemeente ook rijksgelden voor ontvangt. En de kwaliteit daarvan is bepalend voor de toekomst van onze jongeren.”

Hij hekelde het feit dat de coalitiepartijen aan de ene kant de kwaliteit van de scholenbouw als bij Fortgensschool flink afschalen, maar anderzijds een fors bedrag uit te trekken, bijna € 3 miljoen, voor de bouw van een nieuwe gemeentewerf. “Waarom wordt daar niet naar een besparing gekeken en wordt dat geld gebruikt voor de bouw van de school? Dit staat in geen verhouding tot elkaar. Verder is in de begroting 2021, ondanks een eerdere, uitspraak dit jaar van de gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota, geen voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van de Fortgensschool opgenomen. En dat verontrust ons in hoge mate”.

Het CDA is er niet gerust op dat het met de gemeentelijke financiën de goede kant opgaat. René Zoetemelk; ‘Bijna alle gemeenten in ons land hebben grote moeite om financieel rond te komen. Ook de provincie heeft als toezichthouder aangegeven dat het gemeenten in deze moeilijke tijd niet onder toezicht gaat stellen en knokt bij de rijksoverheid voor meer geld voor gemeenten. De mooi-weer uitstraling van deze begroting met een groot overschot, staat daar haaks op. Laat gewoon zien dat je het moeilijk hebt!’

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.