27 april 2021

Meer dan terechte onderscheiding tot lid in de Orde van Oranje Nassau van oud CDA burgerraadslid Helga Dulfer.

Op maandag 26 april werd Helga Dulfer naar het gemeentehuis gelokt voor een gesprek met wethouder De Bruin over toegankelijkheid van nieuwbouwwijken. Natuurlijk ging zij in op de uitnodiging. Zo kennen wij haar: het onderwerp toegankelijkheid gaat haar zeer aan het hart en haar ervaring zet ze graag in voor de gemeenschap. Tot haar grote verrassing bleek zij een van de Voorschotenaren die dit jaar gedecoreerd zijn met een Koninklijke Onderscheiding. Een prachtige blijk van waardering voor deze maatschappelijk zeer betrokken vrouw.

Jarenlang zette zij zich in voor goede wet en regelgeving Wet maatschappelijke ondersteuning. Helga was regionaal en landelijk betrokken bij de ontwikkeling en de implementatie van de Wmo. Als ervaringsdeskundige beoordeelde zij onder andere de beleidsnota’s. Als burgerraadslid van de CDA-fractie van de gemeente Voorschoten was zij lid van de commissie Mens en Samenleving en onderhield zij veel contacten in de regio en zocht zij ook contact met landelijke organisaties en partijen.

Helga Dulfer was oa bestuurslid van de ANBO, afdeling Voorschoten. Hier vroeg zij in het bijzonder aandacht voor de ouderen die afhankelijk zijn van hulp(middelen) en beperkingen kennen in hun mobiliteit.
Sinds 2011 is zij vrijwilliger bij de Actiegroep Terug naar de bossen. Deze actiegroep zet zich in voor personen met een beperking. Ook zette zij zich onder andere ook in voor het dossier eigen regie en behoud van het persoonsgebonden budget. Ook lobbyde ze voor de realisatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Daarnaast is mevrouw Dulfer is al meer dan 30 jaar mantelzorger voor haar moeder.

Voor mensen als Helga is de blijk van grote waardering met een Koninklijke onderscheiding in het leven geroepen. Zelf zegt ze verrast te zijn een lintje te hebben gekregen. Wij weten wel beter. Het is meer dan terecht dat Helga onderscheiden is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.