15 april 2021

Nu echt vaart maken met broodnodige woningbouw

“Het College moet tempo maken met de in Voorschoten zo broodnodige woningbouw, zoals sociale woningbouw voor startende jonge gezinnen en ouderen met een smalle beurs. En niet minder belangrijk: naast betaalbare sociale huur ook betaalbare koopwoningen en oog voor middengroepen. Levensbestendig bouwen, verdient daarbij meer prioriteit”. Aldus een gepassioneerde bijdrage van Cees Bremmer namens de CDA-fractie in een recent overleg van de commissie wonen, ruimte en groen (WRG).

Aanleiding voor dit overleg was een recente Informatiebrief van het College van begin maart jl. over een geactualiseerde planninglijst woningbouw per maart 2021. In deze brief stelde het College tot verbazing van sommige raadsfracties de vraag welke projecten in deze collegeperiode voorrang verdienen, gezien de maatschappelijke behoefte en beperkte ambtelijke capaciteit. Het CDA vindt dat het College creatiever moet omgaan met  door wethouder Cramwinckel benoemde capaciteitsproblemen in het ambtelijk apparaat door o.a. de ontvlechting van de samenwerking met Wassenaar en schaarste op de arbeidsmarkt. Tot teleurstelling van het CDA  bleek uit antwoorden op schriftelijke vragen van deze fractie dat het College voorts nog geen uitvoering had gegeven aan het opzetten van een projectorganisatie met als doel een versnelling in programma’s van  woningbouw.                               

Cees Bremmer: “Ga zo snel mogelijk door met die bouwprojecten die zo goed als startklaar zijn voor een schop in de grond. En verspil zo min mogelijk tijd aan nieuwe discussies over prioriteiten die vooral tot verwarring en vertraging kunnen leiden”. Uit antwoorden aan het CDA bleek onder meer dat in de afgelopen jaren 2019 en 2020 in totaal 29 woningen gebouwd zijn.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.