20 februari 2018

Zorgen in Krimwijk over sluipverkeer en onveiligheid

Cees Bremmer: “De Krimkade fungeert steeds meer als sluiproute voor het verkeer op de Leidse weg richting het centrum. In de spits slaat het verkeer bij de Zilverfabriek links af de Krimkade op. Door het ontbreken van een tweede ontsluitingsweg de kortste route naar de wijk Allemansgeest. De rond 2015 aangebrachte drempels aan het begin en einde van de smalle Krimkade zijn inmiddels vrijwel ‘gelijkvloers’ of plat gereden. En hebben zo hun drempel-functie lang verloren.”

Meer effectieve drempels zijn dringend geboden, zo stellen de bewoners van de Krimwijk. Zichtbare 30 km verkeerstekens aanbrengen op en/of langs de weg zal verder verkeers-vertragend helpen. De vertegenwoordigers van de Belangen-vereniging wijzen verder op enkele andere gevaarlijke situaties in de wijk. Aandacht vraagt onder meer de fietsroute van Krimwijk I naar Krimwijk II en omgekeerd. Deze door veel jeugd en kinderen gebruikte route kruist de Krimkade bij de Marnixstraat via de brug over de Krim. Dat roept, volgens Esmee van Herk, door deze sluiproute gewoon om ongelukken.” Verkeer voor deze kruising moet snelheid gaan minderen, aldus de belangenvereniging. ‘Paddestoelhoofden’ aanbrengen voor de kruising, kan al helpen, evenals de drempel van het kruisingsoppervlak op hoogte te brengen en houden.

Deze hartenkreet uitten bewoners van de Krimkade aan CDA- Raadsleden bij een recent werkbezoek, nadat zij hierover recent een brief stuurden aan College en Gemeenteraad. Cees Bremmer, Esmee van Herk en Rene Zoetemelk reageerden op dit signaal van de Belangenvereniging Krimwijk. Bij monde van Cees Bremmer zijn die zorgen inmiddels onlangs in het vragenuurtje van de gemeenteraad nader verwoord. “Wethouder Binnendijk zegde daarop direct toe deze handschoen op te pakken en op korte termijn contact te zoeken met de genoemde Belangenvereniging en het gesprek over mogelijke oplossingen aan te gaan.”

Te lang wordt voorts al gewacht , zo is het brede gevoelen in de wijk, op de realisering van een tweede ontsluitingsweg uit Krimwijk II. Dit ter ontlasting van het genoemde sluip-verkeer op de Krimkade.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.