08 december 2021

CDA feliciteert Fortgensschool: genoeg geld voor moderne nieuwbouw

Onlangs besloot de gemeenteraad € 3 miljoen ter beschikking te stellen voor de nieuwbouw van de Fortgensschool. ‘Hard nodig want het gebouw is al 60 jaar oud en moet nodig vernieuwd worden’, zegt Mark van Oostrum van het CDA. Hij bracht bloemen aan directeur Dorien Overvliet om te feliciteren.’ 

‘Het CDA heeft zich enorm hard gemaakt om dit bedrag vrij te maken, wij vinden onderwijshuisvesting gewoon heel erg belangrijk’, gaat Van Oostrum verder. ‘De jeugd is toch de toekomst. Daarnaast is de rol van de scholen de afgelopen jaren natuurlijk flink veranderd. Naast onderwijs bieden zij ook structuur aan de kinderen. En dat dat belangrijk is, hebben we tijdens de lockdown wel gezien. Zeker in combinatie met opvang door de BSO, wat ook de Fortgensschool realiseert.’ 

Het ‘Integraal Huisvestingsplan’ is in 2020 door de raad vastgesteld. Naast de Fortgens, worden er de komende jaren ook nieuwe panden gebouwd voor de Nutsschool en de Emmaus. ‘Die panden zijn al tientallen jaren oud en moeten vervangen worden. Om de scholen goed te huisvesten krijgt de gemeente van het rijk zo’n € 1 miljoen per jaar. Helaas heeft de huidige coalitie besloten maar de helft van dit geld voor de nieuwbouw van de Fortgensschool te reserveren. Daar zijn wij het gewoon niet mee eens, kinderen verdienen onderwijs in moderne duurzame schoolgebouwen. Bij een budget van € 1,5 miljoen zou bijvoorbeeld een luchtzuiveringsinstallatie niet kunnen worden gerealiseerd, juist heel belangrijk in deze corona-tijden. Ook diverse duurzame maatregelen kunnen dan niet worden uitgevoerd en dat is jammer want het rijk geeft 70% subsidie, de gemeente moet de overige 30% er bij leggen maar als dat geld er niet is, gaat het mooi niet door. 

Samen met PvdA, ONS en VLS heeft het CDA daarom diverse voorstellen gedaan om meer geld te reserveren voor de scholen die allemaal werden afgewezen. Tegelijkertijd bleek ook uit onderzoek van de Rekenkamercommissie dat Voorschoten te weinig geld in kas heeft om de tien miljoen, nodig voor drie schoolgebouwen, te financieren.’

Een door het CDA ingediende wijziging van de begroting 2022 werd onlangs dan toch aangenomen waardoor in ieder geval voor de Fortgensschool, het volledige bedrag is gereserveerd. ‘Wij zijn ons er enorm van bewust dat de financiën weliswaar beter zijn omdat het rijk meer geld voor de jeugdzorg geeft, maar dat kan zo maar kan veranderen als datzelfde rijk besluit de uitkering vanuit het gemeentefonds voor Voorschoten te verminderen. En die kans is reëel, we moeten dus gaan sparen en daarom hebben we als CDA aan het college gevraagd een overzicht te maken van de projecten die de komende 10 jaar op ons af komen. Dan weten we in ieder geval waar we rekening mee moeten houden. Maar vooralsnog zijn we al heel blij met de uitkomst voor de Fortgensschool, dat verdiende een bloemetje, vonden wij.’

‘Blij en opgelucht met deze uitkomst’, zegt directeur Dorien Overvliet. ‘Je merkt gelijk dat er een ‘nieuwe flow’ binnen het team is. Het enthousiasme is groot en we hebben de wensen- en eisenlijst weer uit de kast gehaald. We kunnen verder. Het is nu wel afwachten op welke locatie waar we terecht komen, dat is nog niet bekend.’

‘Ik zie het als een erkenning voor ons werk’, zegt Egbert Vleeming, interim-directeur van de PCSV, Protestant-Christelijke Scholen Voorschoten. ‘Het geeft ons ook perspectief voor de toekomst en daar zijn we ontzettend blij mee.’

Bron: Voorschotense Krant

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.