04 oktober 2022

Koninklijke onderscheiding voor wethouder René Zoetemelk

De beste smoes, we schreven het al eerder, is géén smoes. Het werkte ook weer bij CDA-wethouder René Zoetemelk. Tijdens de reguliere raadsvergadering donderdagavond, waar hij toch moest zijn, werd hij tot zijn eigen verbazing Koninklijk Onderscheiden. Zoetemelk werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau en kreeg de versierselen uitgereikt door burgemeester Stemerdink. 

René Zoetemelk kwam in maart 2006 als burgercommissielid in de raadzaal. In 2009 werd hij raadslid om in maart weer burgerraadslid te worden. Maar in maart 2011 werd hij definitief raadslid en dat bleef hij tot hij in juli van dit jaar benoemd werd als wethouder. Op een haar na net geen 12 jaar, de periode waarvoor raadsleden een lintje krijgen. 

In de afgelopen jaren was hij lijsttrekker en fractievoorzitter van het CDA, was lid van het presidium, de vertrouwenscommissie en de werkgeverscommissie. ‘Een verbinder die graag de scherpe kantjes van het debat haalt en tot overeenstemming komt. Een man van bemiddeling, zoekend naar het goede midden. Een echte CDA-er’, grapte burgemeester Stemerdink. 

Zoetemelk gaf in 2018 al aan graag wethouder te willen worden. Dat lukte toen niet. ‘Je besefte dat politiek soms hard is en zette je weer vier jaar actief in als raadslid.’

René Zoetemelk wil altijd het beste voor de samenleving, dichtbij de inwoners. ‘Als geboren en getogen Voorschotenaar is hij een hartstochtelijk pleitbezorger van een zelfstandig Voorschoten en laat geen moment voorbij gaan om dit te noemen. Volgens René verwierf Voorschoten de zelfstandige status in 1615, toen in het Ambachts- en Baljuwhuis voor het eerst recht werd gesproken.’

René is ook van de cadeaus. In 2021 ontving burgemeester Stemerdink van hem een glazen bol ‘die misschien zou helpen om in het college iets meer zicht te krijgen op de financieel ongewisse situatie van Voorschoten.’ 

Aan de raad nu het oordeel of dat is gelukt’, besloot burgemeester Stemerdink.

Bron: Voorschotense Krant

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.