Meer dan ooit Voorschoten!

René Zoetemelk: “De titel van het verkiezingsprogramma van het CDA verwijst naar het rijke verleden van Voorschoten en naar de toekomst. Niets is permanenter dan verandering. We moeten beter worden, meer samenwerken met de buurgemeenten en er voor zorgen dat we de wettelijke taken als gemeente goed uitvoeren. Daarnaast zijn we dienstverlener naar inwoners en ondernemers. Een gemeente die moet zorgen voor voorzieningen, veiligheid en goede zorg voor onze ouderen en mensen die hulp nodig hebben. Daar is veel geld voor nodig. Goed financieel beheer is daarom de basis van een sterke gemeente én ons verkiezingsprogramma.”

8 Speerpunten uit het CDA Verkiezingsprogramma

Zelfstandig Voorschoten

Voor het CDA staat een zelfstandig en zelfbewust Voorschoten met actief betrokken bewoners voorop. Samenwerken oké, fusie nee.

Sportend & spelend Voorschoten

Het CDA wil blijvend investeren in het sportieve en culturele verenigingsleven. Dat versterkt de sociale samenhang in Voorschoten. Voorzieningen moeten toegankelijk en betaalbaar zijn. Zwembad het Wedde moet open blijven.

Financieel gezond Voorschoten

Het CDA wil een kostenbewuste gemeente met een sluitende begroting. Meerjarig duurzaam en financieel gezond.

Bruisend Voorschoten

Het dorpscentrum met een goed winkel- en cultureel aanbod is van vitaal belang. Gratis parkeren draagt daar aan bij. De winkelgebieden Noord-Hofland en Beethovenlaan vormen belangrijke wijkfuncties en verdienen extra aandacht.

Zorgzaam & Sociaal Voorschoten

Het CDA wil goede zorg voor jong en oud. Met daarbij gerichte aandacht voor nabijheid van zorg, eigen regie en waardering voor onmisbare vrijwilligers en mantelzorgers.

Veilig Voorschoten

Het CDA wil méér veiligheid en minder overlast in de woonomgeving. Onbezorgde speelplekken voor kinderen. Politie en handhavers die zichtbaar zijn en handhaven, ook bij treinstations.

Duurzaam Voorschoten

Het CDA staat voor een groen en duurzaam Voorschoten, dat voorop loopt in duurzame energie en isolatie-initiatieven. Sterk gestimuleerd door wijkambassadeurs. Een OV-vriendelijk Voorschoten hoort daarbij.

Ondernemend Voorschoten

Meer ruimte voor initiatieven en minder regels. Goede en snelle dienstverlening voor inwoners, ondernemers en bedrijven. Verkeersknelpunten op uitvalswegen moeten snel worden verholpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.