09 oktober 2020

CDA schenkt extra aandacht aan Week tegen de Eenzaamheid

Als de coronacrisis voor één groep mensen lastig is geweest, dan is het wel voor de eenzame jongeren én ouderen. Eenzaamheid lag tijdens de dagen van lockdown nog eens extra op de loer, vooral voor deze mensen. Het CDA schonk deze week, in de officiële Week tegen de Eenzaamheid, extra aandacht aan deze groep mensen.

Palet Welzijn

Gelukkig zijn er in Waddinxveen organisaties als Palet Welzijn, die deze mensen op het netvlies hebben en af en toe aandacht besteden aan hen, al is het maar een simpel gebaar. Nu er met veel activiteiten weer is gestart, wilde fractievertegenwoordiger Niels van Arkel wel weten hoe het de organisatie vergaat.

Hij sprak op maandagmorgen met Maya Postma, coördinator activiteiten bij Palet Welzijn. Zij heeft Niels bijgepraat over de activiteiten die het Palet in deze coronatijd organiseert en wat dit met de mensen doet. Helaas ging de activiteit van die ochtend, een prachtige beweegroute buiten naast het Anne Frank Centrum, door het slechte weer niet door. Gelukkig konden de binnenactiviteiten, zoals de bewegingsactiviteit, wel doorgaan.

In het centrum zijn looproute duidelijk afgebakend, zodat mensen goed kunnen zien hoe ze het pand binnen kunnen lopen en weer kunnen verlaten. Helaas is er bij de vrijwilligers en bij de coördinatoren veel onduidelijkheid over het vervolg, omdat er niet bekend is welke maatregelen het ministerie en het OMT de maatschappij verder op gaat leggen.

Ook in de komende 51 weken zal Niels en de gehele CDA-fractie aandacht besteden aan de kwetsbare mensen, die tijdens een nieuwe lockdown opnieuw eenzaamheid zullen ervaren. Ook het Palet Welzijn doet er dan alles aan om de mensen te helpen en oog voor ze te hebben. Want eenzaam is er niet alleen tijdens de Week Tegen Eenzaamheid, maar dat is er 52 weken per jaar.

Niels van Arkel

De kerken

Het CDA vindt het maatschappelijk middenveld, waartoe de kerken ook behoren, van groot belang voor het welbevinden van Waddinxveners. De vrijwilligers die daarbij betrokken zijn, vormen het cement van de samenleving. Daarom gaat het CDA in de Week tegen de eenzaamheid in gesprek met organisaties die aandacht besteden aan eenzame mensen.

Bastienne Prins sprak met Ria Beekman en Sandra Speyer, diakenen in Immanuelkerk en Ontmoetingskerk in Waddinxveen, over hun werk. Op de vraag van Bastienne wat kerken aan eenzaamheid doen, komt de volgende reactie.

Als diakenen  (wat dienaren betekent ) proberen Ria en Sandra net als vele anderen in de kerken de daad bij het woord te voegen en juist nu in coronatijd meer aandacht te schenken aan eenzame mensen.

Dat doen zij door:

  • samen te werken met Platform Eenzaamheid Waddinxveen;
  • telefonisch meer contact te houden met vooral ouderen in de kerkelijke gemeenten;
  • mee te werken aan de bloemenactie van MEER in Waddinxveen in het begin van de coronatijd;
  • met Pasen via paaskaarten meeleven te tonen;
  • in de week van de eenzaamheid mee te doen aan de Zwaaisteen actie: kinderen kleuren een kleurplaat in met een zwaaiende hand. Deze worden aan mensen die dat willen gegeven om voor hun raam te hangen. Zo wordt iedereen die langs zo’n raam loopt opgeroepen om te zwaaien.

Bastienne Prins

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.