23 december 2018

De kracht van het woord!

In het begin was het Woord en het Woord is vlees geworden (Bijbel: Johannes 1). Deze woorden wijzen naar de geboorte van Jezus. En meer dan twee duidend jaar later gedenken we anno 2018 nog steeds die geboorte van Jezus met Kerstmis. 

Wat betekent deze bijzondere gebeurtenis nu voor een CDA politicus? Met de C van het CDA willen we zeggen in welke traditie we staan en waar we voor gaan! Het CDA gedachtegoed bestaat uit vier pijlers, waarvan er één solidariteit is. Wij willen solidair zijn met mensen die het echt niet alleen kunnen, waarvoor anderen in de bres moeten springen, zoals pasgeborenen. Het kindeke Jezus is bij uitstek symbool voor de kwetsbaren, de weerlozen, die afhankelijk zijn van hen die voor hen kunnen zorgen, want zelf kunnen ze dat niet. Het is onze opdracht aan hun zijde te staan en meer dan dat! 

Daarom heeft het CDA (Frans Schwiebbe) Waddinxveen onlangs de motie  vreemd aan de dag’ ‘Waddinxveen een Kinderpardongemeente’ ingediend met het doel om hier gewortelde kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven, in overeenstemming met het verdrag van de rechten van het kind, hier te laten blijven! De CDA fractie Waddinxveen vindt dat we op deze manier invulling moeten geven aan het begrip solidariteit en aan de kerstgedachte!

Bijzonder dat de woorden uit de Schrift niet aan kracht verliezen en nog steeds mensen op de hele wereld inspireren. Wat een effect van het Woord op de wereldgeschiedenis!

De woorden ‘woorden worden’ staan op de vijfde zuil van de het kunstwerk ‘kolommen’ (1987) van Tom Postma bij de oude bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan en doen me denken aan het Woord is vlees geworden en ook aan Genesis (eerste Bijbelboek) hetgeen wording betekent. Mooi niet?! 

Als woorden worden uitgesproken of geschreven en gelezen gebeurt er iets.  Het woord aan ons geschiedt.Woorden, gesproken en geschreven, kunnen bedoeld of onbedoeld, heel veel effect hebben op anderen en op ons zelf. En dan heb ik het nog niet eens over de manier waarop woorden worden uitgesproken, want het is de toon die de muziek maakt.  Daarbij speelt ook nog mee dat zender van de woorden iets anders kan bedoelen dan dat ze door de ontvanger begrepen worden. 

De ‘kolommen’ bestaat uit vijf zuilen, waarvan er vier een regel van de dichter Martinus Nijhof dragen: “Lees maar er staat niet wat er staat”. 

Voor mij betekenen die woorden dat je tussen de regels moet lezen en luisteren en niet te snel een conclusie moet trekken. En dat zeg ik in een tijd waar iedereen zijn haar mening ongezouten op de sociale media gooit. Kort en bondig en vaak ongenuanceerd. Vooral twitter is een medium waar men met weinig woorden veel goeds en slechts kan zeggen. We moeten er dus zorgvuldig mee omgaan, want woorden kunnen helen en breken. Het kan en mag niet zo zijn dat we woorden op twitter zetten om een ander of een andere politieke partij onderuit te halen. Dat is niet opbouwend! Bij alles wat we doen of laten, zeker als je volksvertegenwoordiger bent,  dienen we niet ons eigenbelang, of partijpolitiekbelang, maar het WelzijnZijn voor Waddinxveners voor de ogen te houden. En dat zeg ik ook heel hard tegen mezelf en het CDA! 

Kerstmis is een feest van vrede en dan bedoel ik niet alleen de afwezigheid van oorlog, maar een heilzame toestand van rust en harmonie! (wikipedia). Laten we daaraan denken als we ons op de sociale media begeven!

Dat ons dorp ook in 2019 een dorp van vrede mag zijn, waar mensen zich veilig weten bij een gemeente, een gemeenteraad en het CDA die het beste met haar inwoners voor heeft.

 

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!

Bastienne Prins

Fractievoorzitter CDA Waddinxveen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.