05 januari 2021

Van de Wethouder: Op weg naar Gezonde Leefstijl Akkoord

Een gezonde leefstijl. Dat zal één van mijn speerpunten zijn voor 2021. In september hebben Waddinxveense sportverenigingen met de gemeente en andere partners een lokaal sportakkoord gesloten. Een van de achterliggende gedachtes is dat sport goed is voor gezondheid en welzijn. Met een lokaal preventieakkoord gericht op een gezonde leefstijl willen we daar een uitbreiding aan geven.

Het afgelopen jaar heeft laten zien dat een gezonde leefstijl belangrijk is. Dat is een van de redenen waarom ik mijn collega’s vraag om dit onderwerp met zijn allen op te pakken. Een gezonde leefstijl heeft immers raakvlakken met veel onderwerpen. Vaak zijn er achterliggende oorzaken waardoor mensen ongezond zijn of ongezond leven. Stress, (te) weinig inkomen, schulden en een ongezonde leefomgeving zijn enkele factoren.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt geld beschikbaar om een lokaal preventieakkoord op te stellen en uit te voeren. Binnenkort zullen we daar de eerste stappen voor zetten. Om alvast het goede voorbeeld te geven heb ik het initiatief genomen om met een team Gezonde Leefstijl Waddinxveen mee te doen aan IkPas. De landelijke campagne om vanaf 1 januari 30 dagen geen alcohol te drinken. Wethouders Schippers, een aantal medewerkers van de gemeente en zo’n 50 inwoners van Waddinxveen doen mee aan deze uitdaging die ook bekend staat als Dry January.

Het tegengaan van overmatig alcoholgebruik, op weg naar een rookvrije generatie en het aanpakken van overgewicht zullen een plek krijgen in het Gezonde Leefstijl Akkoord. Ik hoop dat veel inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers zich hiervoor samen met ons willen inzetten.

Brigitte Leferink

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.