09 maart 2020

Waddinxveen kan zonder biomassa

Tijdens de raadsvergadering van 19 februari 2020 is naar aanleiding van een aantal moties vreemd aan de orde van de dag aandacht gevraagd voor een verbod van kleine biomassa-installaties. Dit verbod zou dan moeten worden opgenomen in het paraplubestemmingsplan biomassacentrales welke in de raad van april 2020 ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Het CDA hadden een motie voorbereid met de meest vergaande strekking, namelijk dat biomassacentrales als primaire energiebron bij het verwarmen van een opstal niet meer zijn toegestaan. De andere fracties vonden dit een stap te ver. De een vond het betuttelend en de ander wilde niet achter de voordeur van de inwoners komen. Als het om veiligheid gaat doen we daar niet moeilijk over (het ene verbod na het andere) maar als het om de gezondheid gaat van je buren vinden we dat niet nodig. Ons standpunt over particuliere houtkachels en open haarden is dat dit ook verboden moet worden. Je kunt dit regelen op de manier zoals bij de invoering van gasloze woningen en het niet meer toelaten van vervuilde dieselauto’s in de binnenstad van een gemeente. Je laat dit beleid per een bepaalde datum ingaan. Dat kunnen we bijvoorbeeld regelen bij de uitvoering van de Omgevingswet of in de APV.

Wij zijn van mening dat biomassa geen enkele bijdrage levert aan de verduurzaming van onze directe woon- en leefomgeving. Dit voortschrijdend inzicht wordt door steeds meer wetenschappers en politici onderschreven. Ook ziet het CDA het maatschappelijk draagvlak voor biomassa afbrokkelen. Biomassa is voor ons geen toekomstbestendige energievoorziening. Ook niet voor de korte termijn ter overbrugging van andere alternatieven. Er zijn al veel alternatieven en initiatieven om de transitie van fossiele naar duurzame opgewekte energie te versnellen, zoals zon-en windenergie, biogas uit poep en plas geleverd door de waterschappen, warmte koudetoeslag, infrarood warmtepanelen, schone kernenergie waarbij thorium in plaats van uranium als brandstof wordt gebruikt, en last but nog least waterstof.

Kortom wij vinden net als de andere fracties een gezonde woon- en leefomgeving voor onze inwoners van groot belang. Maar het CDA verschilt met de andere fracties van mening en inzicht hoe we dat op korte termijn moeten realiseren. Wij zijn benieuwd hoe we op korte termijn drie bestaande woonwijken van het gas af krijgen en met welke energiebron deze wijken dan worden verwarmd. 

Wat ons betreft niet met grote én kleine biomassacentrales.

Frans Schwiebbe

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.