09 juli 2020

Reactie op Kaderbrief 2021-2024: Op koers?!

Ziet u het voor zich?

Er vaart een containerboot met de naam ‘Schip van Gemeente’ door de Gouwe van de Wilhelminakade in het zuiden naar het noordelijkste puntje van de Noordkade in Waddinxveen. In de stuurhut zijn de kapitein en 4 stuurmannen.  Ze hebben de route goed voorbereid en hebben dat vastgelegd in het zogenaamde motorblokakkoord. Het schip heeft sinds twee jaar een speciaal motorblok (zijnde de huidige coalitie), maar het is nog steeds niet duidelijk welk merk motorblok dat is.  

In de containers aan boord vergaderen fracties, gelukkig zijn er ramen en deuren die open en dicht kunnen, want er moet wel overlegd kunnen worden, ook met de stuurmannen. Twee fracties hebben geen stuurman. Deze oppositiepartijen praten regelmatig met elkaar op de achtersteven over de koers van het schip, want daar kun je goed zien hoe de boot gevaren heeft. Het water onder de boot in de Gouwe is zeer onrustig, dat komt de laatste periode vooral door corona, maar ook omdat  het ‘Schip van Staat’ taken in het Sociaal Domein aan het ‘Schip van Gemeente’ gegeven heeft, zonder de daarbij behorende middelen en dan is het best wel moeilijk sturen.

Het CDA staat in het kader van de Koersbrief en de Tussentijdse Evaluatie (overigens is midterm review  geen B1 taal) beurtelings op de voor - en achtersteven en kijkt naar de boeg- en hekgolven van het schip, maar ook naar het gebeuren op de wal, naar de mensen, de huizen, de bedrijven enz.

Wat zien wij, het CDA, daar?! Wij zien dat de stuurmannen onder leiding van  de kapitein hun weg proberen te vinden. Ze hebben een Koersbrief bij zich, maar de Hefbrug is door de Coronamist moeilijk te zien. Daarom hebben zij voor de verdere reis niet te veel nieuwe plannen gemaakt. Alleen Wee Oh Wee!, “Wettelijk, Onvermijdelijk en Wenselijk”.  Beleidsarm noemen ze dat aan boord. Daar heeft onze fractie begrip voor.

Op de kade staan best wel wat mensen die gebruik maken van de Collectieve Zorgverzekering. Juist voor hen is het moeilijk in te schatten wat de Coronacrisis voor gevolgen heeft. Heel fijn dat de voorgestelde beëindiging van deze voorziening uitgesteld wordt en hopelijk ook ongedaan.

Wij hebben de motie over de collectieve verzekering daarom mede ondertekend.

Op de kade ook wat mensen die door het niet verder doorontwikkelen van WadWijzer tussen wal en schip lijken te vallen.  Wij vrezen dat de wal het schip moet keren.

Vanaf de boot op de Gouwe horen we vrolijke geluiden van bruisende activiteiten bij De Kroon. Dat moet zo blijven, want cultuur is de ‘duurzame primer’ van het Schip van Gemeente.  Cultuurparticipatie bevordert de sociale samenhang in ons dorp! Aan de hogere energiekosten kan de Kroon niets doen en ook niet aan hun succes, daar mogen ze in elk geval niet aan ten onder gaan!  

Vandaar dat wij akkoord gaan met de extra bijdrage voor de Kroon.

Ook horen we vanaf de boot schoolkinderen enthousiast zingen. Het CDA staat volledig achter het structureel ‘in cofinanciering’ blijven bijdragen van de gemeente aan de scholen om kwalitatief goed aanbod cultuureducatie verder te ontwikkelen. Hoeveel troost biedt in deze coronatijden niet juist Kunst en Cultuur!!

Het CDA vindt het onbegrijpelijk dat de cultuurnota pas verschijnt (hij had er in 2019 al moeten liggen) na de besluitvorming over het maatschappelijk vastgoed en een besluit over herijking van de subsidies. Je koopt toch een boot pas als je weet wat voor boot je wilt, wat je ermee wilt doen en natuurlijk ook wat die kost.

Motie cultuurnota met D66 en PvdA/GL waarvan het dictum luidt:

Verzoekt het college

  • Bij het raadsvoorstel voor herijking van het subsidiebeleid voldoende flexibiliteit in te bouwen zodat de straks gewenste mogelijkheden voor de cultuursector niet bij voorbaat worden beperkt .

Vanaf de achtersteven zien en horen we veel auto’s op de N 207 en in het dorp. Ons dorp moet nog beter bereikbaar worden. We weten dat er tot nu toe weinig gedaan is aan het verbeteren van het OV, terwijl dat wel in het motorblokakkoord stond.  Tevens laat de ontwikkeling van (snel)fietspaden en de fietsveiligheid in het dorp nog best veel te wensen over.

We maken nu een tussenstop bij de Hefbrug, bij het Oude Raadhuis (voorheen Streekmuziekschool) en kijken terug richting Wilhelminakade.
Op het schip is een van de stuurmannen belast met de mensen aan wal en de beste stuurlui staan aan wal, weten we. Deze stuurman, die over participatie gaat,  probeert de stuurlui aan wal erbij te betrekken, maar dat gaat nog lang niet goed, want het is vaak niet duidelijk wie, wanneer en waarover mee mogen denken en wat er met hun ideeën gedaan wordt. Het lijkt soms of de ideeën van de stuurlui aan wal in de rook van het ‘Schip van de Gemeente’ opgaan en dat kan toch niet de bedoeling zijn?!

En.. hebt u veel jongeren op de kade gezien? Gehoord?  Wij in ieder geval niet veel!  We wachten nu op de evaluatie van het jongerenwerk en zijn m.n. benieuwd naar de effectiviteit daarvan.

Al varend over de Gouwe is er ophef ontstaan in het dorp met de mensen op de boot en ook met een stuurman over biomassacentrales. De tegenstanders van biomassa  demonstreerden zelfs voor corona al met mondkapjes. Het CDA vindt dat er binnen de wettelijke mogelijkheden alles aan gedaan moet worden om biomassacentrales uit ons mooie dorp te weren. We staan er al zo slecht voor op het gebied van duurzaamheid. Dit kan er echt niet bij!

We constateren dat we tijdens de vaart niet meer, maar minder sociale woningen gezien hebben dan in het verleden en ook geen levensloopbestendige woningen.  We zijn echt met stomheid geslagen. We hopen echt dat er per 1 januari 2021 nieuwe prestatie afspraken met Woonpartners gemaakt worden, waarin staat dat ze geen sociale woningen meer mogen verkopen en dat de huren moeten worden afgetopt op de liberalisatiegrens.

Is het ‘Schip van Gemeente’ op koers?!  In coronatijd is koers houden moeilijk.  Bijsturen is noodzakelijk m.n. op preventie, ook niet zorg gerelateerd, om te voorkomen dat de tweedeling in de maatschappij, in Waddinxveen tussen Noord en Zuid, groter wordt. Het CDA is er nog steeds van overtuigd dat een preventieakkoord voor Waddinxveen, waarin bindende afspraken staan met publieke en private partijen voor de korte en lange termijn,  noodzakelijk is.

Het  ‘Schip van de Gemeente’ is geen pieremachochel (dat is een heel vreemd bootje), maar best een toekomstbestendig schip. Dus het CDA geeft hierbij ook complimenten aan de kapitein, de stuurmannen en niet te vergeten het personeel  aan boord voor het vele werk dat zij verrichten. 

Tot slot wenst het CDA het college helder inzicht en fijngevoeligheid om te onderscheiden waar het op aankomt, want het gaat om Welbevinden van Waddinxveners in Waddinxveen.

Waddinxveen, 8-7-2020
Bastienne Prins, fractievoorzitter CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.