30 juni 2021

Van de fractie: Verbod op lachgas in zicht

Zoals bekend maakt het CDA landelijk zich hard voor een verbod op lachgas voor recreatief gebruik. Ook de CDA-fractie in Waddinxveen vindt het ‘gebruik van lachgas om te huilen’.

Waarom?

  • Lachgas vooral door jongeren, van soms van zeer jonge leeftijd, wordt gebruikt.
  • Lachgasgebruik schadelijke is voor de gezondheid. Het gebruik van lachgas geregeld gepaard gaat met hinder en kan leiden tot ongewenst en onberekenbaar gedrag.
  • Lege lachgaspatronen en ballonnetjes op de grond leiden tot vervuiling van de openbare ruimte en daarmee tot verloedering van het straatbeeld.

Een landelijke aanpak laat echter nog op zich wachten.

Het CDA Waddinxveen heeft over het gebruik van lachgas in de gemeenteraad van 8 december 2020 een aantal vragen gesteld.  N.a.v. die vragen heeft burgemeester E.J. Nieuwenhuis toegezegd te onderzoeken wat de situatie is van het gebruik van lachgas in Waddinxveen.

In een mail aan de raad schrijft de burgemeester het volgende:

“Alhoewel het gebruik van lachgas op  dit moment niet een groot vraagstuk is in Waddinxveen, zijn er wel signalen dat dit wordt gebruikt. Daarnaast merken we dat in omliggende gemeenten in de achterliggende tijd bepalingen hieromtrent zijn opgenomen in de  APV. Het hebben van een uniforme aanpak in de regio verdient de voorkeur. Op basis van bovenstaande lijkt het ons voor de hand liggend om ook in onze APV een artikel op te nemen. Dit kunt u verwachten bij de eerstvolgende wijziging van de APV die aan uw raad zal worden voorgelegd”. 

Het CDA is zeer tevreden met het feit dat in de volgende wijziging van de APV een artikel over gebruik lachgas opgenomen wordt. Zo wordt Waddinxveen steeds veiliger!

Bastienne Prins
Fractievoorzitter CDA

Foto: Flickr.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.