19 april 2021

Van de kandidaatstellingscommissie

Afgelopen maand is de kandidaatstellingscommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 voor de eerste keer bij elkaar geweest. De commissie zal het bestuur adviseren over de kandidatenlijst. In de commissie zitten Dorenda Gerts, Wout Neutel en Pieter Oudenaarden.

De eerste keer was een brainstorm over de aanpak. We hebben afgesproken eind juni een duidelijk beeld te hebben van ons advies en willen in september dit advies aanbieden aan het bestuur.

Hoe is onze aanpak in grote lijnen? De eerste stap was een beschrijving van het fractieprofiel, waarbij de competenties van de raadsleden elkaar aanvullen. Niemand is immers een schaap met vijf poten!

We hebben onze leden aangeschreven om namen te noemen van mogelijke kandidaten. En we zijn gestart met gesprekken met onze raadsleden en fractievertegenwoordigers en onze wethouder.

De commissie maakt gebruik van de Handreiking van het landelijk CDA. In deze handreiking zijn aandachtspunten voor de samenstelling van een fractie opgenomen zoals: balans tussen vernieuwing en continuïteit, het kunnen uitdragen van het CDA-gedachtengoed, afspiegeling van de gemeente, meerdere inhoudelijke deskundigheden, evenwichtige leeftijdsopbouw en verhouding vrouwen en mannen, voldoende beschikbaarheid.

Nu zult u misschien denken: daar zijn ze vroeg genoeg mee. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het tijd kost om alle puzzelstukjes op zijn plek te krijgen en wij willen zorgvuldig het advies tot stand brengen! Wij zullen u van tijd tot tijd op de hoogte houden van onze vorderingen.

Hartelijke groet,
Wout Neutel, Pieter Oudenaarden, Dorenda Gerts

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.