23 juni 2021

Van de wethouder: Extra huisvesting scholen Triangel

De gemeenteraad heeft woensdag 22 juni ingestemd met de plannen voor extra lokalen voor de twee scholen in de wijk Triangel. De scholen groeien uit hun jasje door het groeiende leerlingenaantal.

Naast het huidige schoolgebouw komen 10 tijdelijke lokalen, 8 permanente lokalen, een gymnastiekzaal en extra ruimte voor kinderopvang. Voor het komende schooljaar en later, om een piek op te kunnen vangen, zal het gebouw Kerkstraat 13 beschikbaar zijn. Dat gebouw is in 2016 opgeknapt en zal ook deze zomer nog onder handen worden genomen om onder andere de ventilatie te verbeteren.

Het liefst hadden de scholen en de ouders gezien, dat het gebouw Kerkstraat 13 niet gebruikt zou worden. Volgens de regels voor de huisvesting van onderwijs, die zijn vastgesteld met instemming van de schoolbesturen, is het gebouw wel geschikt om te gebruiken. Om verschillende redenen is besloten niet van de regels af te wijken. We willen efficiënt met gebouwen omgaan en leegstand voorkomen. De meeste groepen krijgen een plek aan de Parklaan in Triangel, slechts een paar groepen gaan tijdelijk naar de Kerkstraat. Gelijke behandeling van de scholen: al veel scholen hebben korte of langere tijd gebruik gemaakt van dislocaties. Helaas is daar in een snel groeiende wijk niet aan te ontkomen. Het alternatief is investeren in gebouwen die daarna leegstaan. Wij hebben daar niet voor willen kiezen omdat er lokalen beschikbaar zijn.

De keuze welke groepen naar de Kerkstraat gaan, is aan de scholen. Daarover beslist de gemeente niet. Wij stellen alleen het gebouw beschikbaar.

Ik ben blij dat er een oplossing is gekomen en dat we nu volle kracht vooruit kunnen om ervoor te zorgen dat er snel voldoende lokalen beschikbaar zijn. Dat er ook ruimte komt voor kinderopvang (waarin de kinderopvangorganisatie zelf investeert) is fijn. Ook daar is immers grote behoefte aan.

Brigitte Leferink
Wethouder Onderwijs

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.