07 september 2021

Vragen situatie leerlingenvervoer en Connexxion

Raadslid Trix de Kruijff en fractievertegenwoordiger Niels van Arkel hebben vragen gesteld aan het college over de situatie rond het leerlingenvervoer aan het begin van het schooljaar.

Het CDA is geschrokken van de ontwikkelingen in het leerlingenvervoer. Vooral het feit dat het college gekozen heeft voor een touringcar om kinderen te vervoeren, leidt tot de nodige vraagtekens bij ons.

1. Waarom is er gekozen voor het vervoeren van de kinderen met een touringcar?

In de besluitvormende raad van april 2021 stelde het CDA vragen over de overname van het doelgroepenvervoer door Connexxion. Het college bevestigde in de beantwoording dat alle personeelsleden van Wegman overgenomen werden door Connexxion.

2. Is ook daadwerkelijk ieder personeelslid die voor Connexxion wilde werken, overgenomen door Connexxion?
3. Zo ja, hoe kan het dat er een personeelstekort ontstaan is bij Connexxion?

De ervaringen uit eerdere jaren leren het CDA dat de oplossing waarvoor Connexxion en de gemeente (tijdelijk) hebben gekozen, grote gevolgen heeft voor de kinderen en hun ouders.

4. Wat is de gemeente van plan te doen met de klachten die zij krijgt van ouders over de gang van zaken?

 

Foto boven: ter illustratie / Pixabay

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.