14 maart 2019

Waddinxveen duurzaam: Idealistisch en realistisch!

Van het gedachtegoed van het CDA spreekt mij persoonlijk het begrip rentmeesterschap het meest aan, omdat ik vind dat dat alle andere begrippen van het gedachtegoed omvat. Het is een begrip van een hogere orde dan de andere. Rentmeesterschap, of te wel moderner gezegd duurzaamheid, gaat dus over de menselijke verantwoordelijkheid voor het bewaren van die aarde voor ons nageslacht, vanuit het besef van verbondenheid.

Als we aan het begrip rentmeesterschap uitwerking geven, kunnen we m.i. niet anders, dan ook aandacht schenken aan solidariteit (verbondenheid met kwetsbaren in de samenleving, publieke gerechtigheid (bescherming van menselijke waardigheid) en gespreide verantwoordelijkheid (ruimte geven aan maatschappelijk initiatieven).

Rentmeesterschap gaat over duurzaamheid en dus niet alleen in materiële, maar ook in immateriële zin.

Laten we het begrip duurzaamheid nu eens naast punten uit het verkiezingsprogramma van het CDA leggen. De komende periode gaat de fractie van het CDA bezig met het maken van een werkplan. Wat willen we per punt bereiken en hoe doen we dat?

Duurzaamheid (materieel en immaterieel)

Het CDA wil solidair zijn met de kwetsbaren in Waddinxveen en gespreide verantwoordelijk­heid vorm geven door maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar.

Verbonden door solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid:

o  Inwoners

-  met kwetsbaren in de samenleving zoals: medewerkers uit Promen en Bruisnest, en verkeersdeelnemers

o  Wonen van  0-100: accent op:

-  mensen met een inkomen beneden Jan Modaal

-  starters

- ouderen

o  Verenigingsleven

-  met vrijwilligers 

Het CDA voelt zich vanuit het besef van verbondenheid tussen generaties geroepen tot zorg voor cultuur, want cultuur verbindt!

Verbonden door Cultuur :

o  Erfgoed en kunst

- Monumenten: bewaren en onderhouden; kunst in de publieke ruimte 

- De Kroon: incl. gebruikers BDGV en Vonk

-  Historisch Genootschap/ Waddinxveense Kunstkring

-  WadCultureel

-  Verbindingscoach sport EN cultuur

Het CDA voelt zich vanuit het besef van verbondenheid tussen generaties geroepen tot zorg voor de natuur.

Verbonden door een duurzame leefomgeving:

o  Openbaar groen: aantrekkelijk voor bewegen en ontmoeten

- Gezondheid en sociale cohesie

o  Bouwen en wonen:

- Isolatie, duurzame energie etc

o  Energie coöperatie

-  Gezamenlijke aanpak energietransitie

o  Blijvende bereikbaarheid: 

-  Snelfietspaden:  goed voor milieu en gezondheid

-  Programmatische Aanpak Gouwe: balans zoeken tussen economie en milieu

Duurzame plannen moeten wel haalbaar, aanvaardbaar en duidelijk zijn. Daarom zijn we als CDA idealistisch, maar ook realistisch! Het CDA is een partij die voortdurend zoekt naar balans en daardoor altijd in beweging is. 

Biedt de politiek alleen aan wat de mensen willen horen? Dan kan de politiek wel eens ten onder gaan aan dit soort marktdenken, ook het CDA.  Er moet toch een zekere mate van consistentie zijn in het “aanbod” van de politieke partijen. Ik denk dat die er wel is, maar bij sommige partijen is dat wel te veel ‘one issue’. 

Geloven we dat waarden als trouw, oprechtheid, integriteit en authentiek gedrag goed zijn voor het welzijn van de mens en duurzaam zijn? Zijn we nog wel in staat conflicten te hanteren, er samen uit te komen en samen verder te gaan? Of gooien we het bijltje er misschien af en toe te snel bij neer? De waarde die toegekend lijkt te worden aan een duurzame wereld lijkt haaks te staan op de snelle en jachtige manier waarop in onze huidige wereld geleefd wordt. Is er nog werkelijke ‘aanDAGt’? Volgens mij is een duurzame wereld onlosmakelijk verbonden met duurzame relaties. Ze zijn met elkaar verweven. 

Persoonlijk geloof ik dat onze God duurzaam is. En daaruit volgt voor mij ook dat bijv. ook relaties in gemeentebestuur, gemeenteraad en fractie en tussen mensen onderling duurzaam behoren te zijn. 

Een duurzame wereld zou wel eens het gevolg kunnen zijn van duurzame relaties, zoals die van God met de mens. 

Fractievoorzitter Bastienne Prins

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.