25 januari 2021

Waddinxveen is samenredzaam

Zelfredzaamheid of samenredzaamheid? Het zijn niet slechts woorden, maar het zijn ook daden. Het zijn aanduidingen die een extra uitleg verdienen, vindt het CDA. Moeten de inwoners die hulp nodig hebben en willen aankloppen bij de gemeente het nu echt zelf doen? Of wordt er iets anders bedoeld?

Het woord zelfredzaamheid doet vermoeden dat de Waddinxvener het zelf moet doen. Maar is dat wel haalbaar? Kunnen we het niet beter samen doen? Samenredzaamheid is de oplossing om het op termijn zelf te redden.

In de behandeling van de Verordening Sociaal Domein afgelopen raadsvergadering (wo 20 januari 2021) wilde het CDA duidelijkheid over het veelvuldig benoemen van de eigen verantwoordelijkheden voor de hulp, zoals dat ook door de PAR (Participatie Adviesraad) werd aangegeven in haar advies. Zelfredzaam kan op termijn zelfs de suggestie wekken dat de gemeente haar verantwoordelijkheden in de schaduw gaat zetten, met eventueel een bezuinigingsmaatregel tot gevolg. Dat is toch een suggestie waar we niet aan moeten denken?

Samen met de PCW en de PvdA/Groenlinks stelden wij een amendement op om het woord zelfredzaam op een aantal concrete plekken in de verordening te vervangen door samenredzaam. Het dictum van dit amendement luidt:

- De titel op blz 1 ‘Verordening Sociaal Domein Gemeente Waddinxveen’ te vervangen door: Verordening Sociaal Domein Gemeente Waddinxveen Samenredzaam

- De voettekst in de gehele verordening ‘Verordening sociaal domein gemeente Waddinxveen’ te vervangen door: Verordening sociaal domein gemeente Waddinxveen Samenredzaam

Het staat mooi verwoord in het amendement bij de overwegingen van het amendement: “De gemeente Waddinxveen heeft de intentie om samen met de inwoner de hulpvraag zo goed mogelijk op te lossen. De zelfredzaamheid van de inwoner wordt vergroot met hulp van de gemeente tot samenredzaamheid”. Dat is het gedachtegoed dat het CDA erop nahoudt. Het moet dus geen opdracht of plicht zijn aan inwoners om eigen verantwoordelijkheid te nemen: Samen zorgen we ervoor dat mensen zelfredzamer worden en volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.  Waarom mensen het gevoel geven er alleen voor te staan als je mensen een nieuw gevoel van eigenwaarde kunt geven?

Met de term samenredzaam zal de sociale kring, zoals familie, mantelzorgers en kennissen van de hulpvrager, zich gedragen en gesteund voelen. Voor het CDA is de mantelzorger zo’n ongelofelijk belangrijke schakel in de weg naar zelfredzaamheid. Het gevoel dat we het met allen doen en het dus samen doen!

Het CDA ziet de toekomst SAMEN met de gemeente met vertrouwen tegemoet. De kosten zullen blijven oplopen in het sociaal domein en voor het CDA blijft daarom preventie van essentieel belang. Volgens het CDA is dat het belangrijkste middel om te voorkomen wat er te voorkomen valt. Daarvoor is een preventie akkoord een prachtig middel, daarom vervult het ons met blijdschap dat dit ook de plannen zijn van dit college. Meer grip op het sociaal domein betekent niet alleen meer financiële middelen, maar ook een duidelijke visie én meetbare doelstellingen. Met deze verordening zetten we een grote stap in de goede richting.

Trix de Kruijff en Niels van Arkel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.