Ruimte aan de samenleving

Onze kandidaten

Met trots presenteert het CDA haar verkiesbare kandidaten voor de gemeenteraad van Waddinxveen.

Op de foto boven staan van link naar rechts:
Frans Schwiebbe (4), Julian Krijgsman (6), Niels van Arkel (8), Bastienne Prins (1), Trix de Kruijff-Los (3), Erik Verweij (7), Niek de Boer (2) en Gerard Breugem (5)

Bastienne Prins (1)

Als een naar buitengericht mens heb ik mij altijd in mens en maatschappij geïnteresseerd. Ik vind dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft op zijn of haar wijze een steentje aan de opbouw/verbetering van de maatschappij bij te dragen. Gezien mijn ervaring in het arbeidzaam leven en mijn vrijwilligerswerk, vooral in de kerk, denk ik dat het nu een geschikt moment is mijn competenties in te zetten voor de plaatselijke politiek. Het CDA is de partij waarvan het gedachtegoed mij aanspreekt en waarin ik mij zelf herken. In die partij zijn idealisme en realisme in balans. Dat spreekt mij aan en daarom wil ik mij inzetten voor en in het CDA. Ik ga voor ‘Wel zijn/Welzijn in Waddinxveen’, want met dat dorp voel ik me al 32 jaar verbonden.

Niek de Boer (2)

Ik vind het belangrijk dat degenen die een bijdrage kunnen leveren aan onze democratische samenleving zoals wij die kennen, dat ook doen. Er is helaas een tekort aan mensen in diverse maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties, ik ben zelf in de situatie dat ik wel een bijdrage kan leveren. Verder is het CDA een partij die voor het grootste deel goed bij mij past, en werk ik prettig samen met verschillende mensen, mede daardoor heb ik in de afgelopen jaren een positieve bijdrage aan onze samenleving kunnen leveren. Vanuit goed continuïteitsbeginsel wil ik mij nogmaals 4 jaar committeren aan het CDA Waddinxveen als raadslid.

Trix de Kruijff-Los (3)

Wat ik voor het CDA hoop te betekenen: zoals vorige periode de samenleving en politiek te verbinden door te luisteren naar onze inwoners en proberen sturend te zijn. Met als resultaat een probleem zichtbaar maken zodat er iets aan gedaan kan worden!

Frans Schwiebbe (4)

Samen staan we sterk. Ik wil wat voor de inwoners van Waddinxveen betekenen vanuit een sociaal-christelijke houding.

Gerard Breugem (5)

Met het CDA zou ik graag met de lokale bedrijven een bijdrage willen leveren aan het verstevigen van de economische positie van Waddinxveen in de regio, waarbij de lokale economie binnen Waddinxveen wordt gestimuleerd. Daarnaast zou ik graag maatschappelijke initiatieven willen stimuleren en/of initiëren voor meer (constructieve) onderlinge samenhang tussen burgers in Waddinxveen.

Julian Krijgsman (6)

18 jaar jong en ik studeer ICT.
De competenties en interesses die ik ontwikkel op school wil ik graag inzetten in de lokale politiek, ik bekijk zaken technisch en hoop technische en duurzame zaken te kunnen behandelen samen met mijn collega's.
Ook vind ik het belangrijk om betrokken te zijn met de mensen in Waddinxveen en daarmee samenwerking centraal te stellen.

Erik Verweij (7)

Vanuit de basis van het CDA gedachtengoed wil ik mij komende periode graag inzetten voor de inwoners van Waddinxveen. Zorg voor degene die zorg nodig hebben, behoud van waarden en normen en ook samen zoeken naar mogelijkheden en kansen voor burgers en ondernemers.

Niels van Arkel (8)

Ik vind het heel belangrijk om betrokken te zijn in de plaats waar ik woon. Door deze positie hoop ik als jonge Waddinxvener namens de Waddinxveners ook echt iets in te brengen. Niet speciaal voor jongeren, maar speciaal voor mensen. De mensen van Waddinxveen. En dit alles natuurlijk met de waarden die ik als een christelijk mens heb meegekregen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.