21 oktober 2022

CDA: OZB verhoging (20%) moet van tafel

STEUN ONZE PETITIE

Het CDA heeft op deze plek haar aarzelingen over het financiële beleid van de coalitie niet onder stoelen of banken gestoken. Inmiddels staan we aan de vooravond van een waarschijnlijk in alle opzichten strenge winter. De energielasten nemen historische proporties aan, de prijzen van dagelijkse producten stijgen met ruim 10% op jaarbasis, er dreigt een stevige correctie op de huizenmarkt en een economische recessie. Nota bene in deze context komt het Wassenaarse college met een voorstel om de OZB met 20% te verhogen. Er moet door de inwoners jaarlijks ruim EUR 2,2 mln extra worden opgehoest. Per huishouden is dit gemiddeld ruim EUR 200 extra en na vier jaar bijna EUR 1000. En dit is niet het enige, ook de toeristenbelasting wordt fors verhoogd met EUR 1,2. Welke toeristen komen er nog naar Wassenaar voor misschien wel 7 a 8 euro per persoon per nacht? Gaat er een hek om Wassenaar?

Het ergste is dat de OZB verhoging helemaal niet nodig is. Want wat gebeurt er? In de kaderbrief die in de zomer naar de Raad is gestuurd, waren er nog overschotten van bijna EUR 3 mln de komende jaren. Het college besluit in deze begroting opeens tot extra uitgaven van ruim EUR 5 mln in 2023 en vanaf 2024 zelfs tot EUR 5,5 mln. De bomen groeien tot in de hemel. Er gaat zonder veel uitleg in 2023 in totaal 2,6 mln extra naar jeugdzorg. Ook wordt EUR 750 duizend structureel uitgegeven aan het “verbeteren” van het groenonderhoud en wordt EUR 4 ton extra besteed aan interactie met de inwoners.

Dit alles rust bovendien op een groot democratisch tekort. Er was namelijk geen enkele partij die dit in de verkiezingsprogramma’s heeft gezet. We vinden dit echt een hele ernstige kwestie. Wij zullen de komende twee weken op deze plek in de krant laten zien hoe het anders kan. Wij komen in de gemeenteraad met reële alternatieven om toch tot een sluitende begroting te komen zonder OZB verhoging. Hopelijk steunen de andere partijen in de Raad dit ook, zodat de inwoners niet de dupe zijn. We hebben een petitie geopend en hopen dat de inwoners zich laten horen.

Het CDA Wassenaar is erg blij dat René Beerepoot op 18 oktober is geïnstalleerd als commissielid. René is eerder raadslid geweest en zeer gemotiveerd om de publieke zaak te dienen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.