12 oktober 2022

CDA vraagt college om doortastend optreden

Wassenaar heeft een prachtig dorpscentrum met vele mooie winkels en betrokken winkeliers. Wij vinden het belangrijk dat dit zo blijft. En waar mogelijk nog verbeterd wordt. want er zijn wel forse uitdagingen. Zo is de leegstand hardnekkig, mogelijk op te lossen door een mix van wonen en werken. Ook is het van belang om voldoende concurrerend te blijven ten opzichte van ons omringende gemeenten. Met andere woorden, belangrijk dat we blijven investeren in ons dorp. Door de winkeliers zelf, maar er ligt ook een rol voor de gemeente. We moeten samen de handen ineen slaan.

Het CDA Wassenaar vond het dan ook verstandig dat er een breed gesteund inrichtingsplan lag. Deze voorbereiding heeft veel tijd gekost met de nodige participatiesessies. De gemeenteraad heeft in 2021 definitief besloten over het plan. Er zijn ook al zaken uitgevoerd, zoals de rotonde aan het begin van het dorp en de aanpassing van een aantal gevels.

Helaas zijn de omstandigheden inmiddels wat veranderd. De prijzen en de bouwkosten zijn namelijk fors gestegen. De vraag is hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Het CDA sluit niet uit dat het toch verstandig is om de extra kosten wel te maken, zeker ook omdat afwachten en een nieuw plan maken wellicht nog meer geld kost. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de gemeenteraad werd duidelijk dat het nieuwe college niet bereid is om hier extra geld aan te besteden. Hiertoe is ook geen verzoek bij de Raad gekomen. 

De grote vraag is natuurlijk: wat nu? Het gemeentebestuur is immers een verplichting aangegaan om het project uit te voeren. Hier speelt het issue van een betrouwbare overheid. Het CDA Wassenaar heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld aan het college.  Het centrumplan is effectief “on-hold” gezet. We willen weten wat precies de stand van zaken is.
Raadslid Schokker: “Wij hebben begrepen dat er vanuit de gemeente na dit besluit nog geen contact gezocht is met het centrummanagement om over het vervolg te spreken na dit

in hun ogen verbijsterende besluit. We hopen dat deze berichten niet kloppen en dat er door de gemeente en de wethouder aan goed stakeholdermanagement gedaan wordt” 
Ook vragen we ons af hoe er met het onderhoud om wordt gegaan nu het plan “on hold” is gezet. Het centrum wordt immers wel gewoon gebruikt.

Kortom, laten we snel met een vervolg komen voor behoud van een mooi centrum. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.