Lijsttrekkersdebat Omroep West

Radiodebat Omroep West voor zes grootste politieke partijen in programma Haagse Bluf in aanwezigheid van de andere partijen

Queens of Harts 16.00-19.00u.

Op woensdag 14 maart doen we Zoetermeer aan. Het laatste uur van de uitzending (18.00-19.00) zullen de lijsttrekkers van de grootste Zoetermeerse partijen met elkaar in debat gaan. Dat doen we aan de hand van drie stellingen die betrekking hebben over zaken die (gaan) spelen in uw gemeente. Per stelling debatteren twee lijsttrekkers vijf minuten met elkaar, daarna kunnen de overige vier lijsttrekkers ‘inbreken’. Per stelling varieert het tweetal dat begint. Elke stelling wordt ingeleid met een kort audiofragment.

Over de stellingen wordt nog nagedacht. Natuurlijk houden we u op de hoogte als hier duidelijkheid gegeven kan worden. Dan zou ik ook op een nader te bepalen moment een langer, inhoudelijk telefoongesprek willen voeren over de gespreksonderwerpen, het liefst met de lijsttrekkers zelf.

Daarnaast willen we drie luisteraars de gelegenheid geven een vraag te stellen vanuit het publiek. Deze luisteraars worden uitgezocht na een oproep op Radio West en onze Facebookpagina. We eindigen de uitzending met een kort rondje ‘wie willen wel/niet met elkaar in een coalitie?’.

De locatie is al bekend: Queen of Harts op het Stadhuisplein. We willen u verzoeken is om rond half zes op de locatie aanwezig te zijn, en om ongeveer tien mensen (medekandidaten, achterban, fans) mee te nemen voor in het publiek. Voor vragen ben ik per email beschikbaar, voor urgente zaken ook altijd telefonisch bereikbaar.

Jules van der Leeuw

Redactie Omroep West

Omroep West | Laan van ’s-Gravenmade 2 | Postbus 24025 | 2490 AA  Den Haag


070 307 86 96 | E  info@omroepwest.nl | I  www.omroepwest.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.