06 februari 2017

CDA : Natuurgebied Balij van tafel als locatie voor windturbines

Het CDA in Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer zijn tegen het voornemen van de Provincie Zuid-Holland om het natuurgebied de Balij langs de rijksweg A12 aan te wijzen voor de plaatsing van grote windturbines. Beide gemeentelijke fracties achten de Balij ongeschikt als locatie omdat de windturbines te dicht op de bestaande bebouwing komen te staan, een waardevol natuur- en recreatiegebied beschadigd raakt en onvoldoende overlegd is met omwonenden over de gevolgen van plaatsing.

Dat CDA Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer de Balij afwijzen als windturbinelocatie betekent niet dat de fracties tegen windenergie zijn, aldus de Zoetermeerse fractievoorzitter Ingeborg ter Laak. ‘Ik wil de wereld netjes aan onze kinderen doorgeven. Windenergie levert een bijdrage om dat te bereiken. Maar de turbines om die windenergie te leveren, moeten verrijzen op plaatsen waar het kan en past. De Balij voldoet daar niet aan.’

   Kapitaal- en groenvernietiging
Volgens het CDA is de locatie ongeschikt omdat op slechts 600 meter ervan de twee grote woonwijken Rokkeveen en Meerzicht liggen. Ook heel Nootdorp, maar vooral de wijken ’s-Gravenhout, Achter het Raadhuis, Oostambacht en Nieuwvenen en de Haagse wijk Leidschenveen zouden vol zicht krijgen op de windturbines. Met een geplande hoogte van zo’n 180 meter leveren de turbines tot in de wijde omtrek voor een grote groep inwoners geluids- en slagschaduwoverlast op. Met de omwonenden is onvoldoende overlegd over de gevolgen. Ter Laak: ‘In het verleden is de Balij voor veel geld juist ontwikkeld om verstedelijking niet te laten doorschieten en ruimte te geven aan de natuur. Nu windturbines plaatsen leidt tot kapitaal- en groenvernietiging.’

   Omgekeerde volgorde
De beide CDA-fracties vinden het bovendien niet juist dat de Balij als locatie werd aangedragen vóórdat de Provincie de voorwaarden vaststelde waarmee rekening moet worden gehouden om turbines te mogen plaatsen. Maar de Balij kwam als locatie in beeld op initiatief van eigenaar Staatsbosbeheer. Het initiatief was vervolgens reden om gebied als mogelijke locatie te beschouwen. ‘De omgekeerde volgorde’, vindt Edward de Lanoy, raadslid in Pijnacker-Nootdorp. ‘Er moet juist éérst worden bepaald of de komst een turbine op een bepaalde plek maatschappelijk wel wenselijk is.’ Volgens De Lanoy is plaatsing van windturbines in een dichtbevolkte provincie als Zuid-Holland lastig, maar zijn er uitstekende alternatieven. ‘Denk aan op zee of op de Maasvlakte.’

   Voorwaarden
CDA Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer willen dat de Balij voorlopig van tafel gaat als locatie, zolang de voorwaarden waarmee bij plaatsing rekening moet worden gehouden, nog niet duidelijk zijn. Provinciale Staten vergaderen woensdag 8 februari over de herziening van de visie op de plaatsing van windmolens. Daarna kunnen nog zienswijzen op de locaties worden ingediend. Waarschijnlijk neemt de Provincie dan in het najaar van 2017 een definitief besluit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.