20 oktober 2017

Bescherm zorg- en educatieve functie ‘Buitenbeest’

ZOETERMEER – Bij de plannen om een pannenkoekenrestaurant te beginnen in stadsboerderij ‘Het Buitenbeest’ moet de al bestaande zorg- en educatieve functie scherp in het oog worden gehouden. De fracties van CDA, D66 en PvdA in de Zoetermeerse gemeenteraad hebben het college van burgemeester en wethouders hierover schriftelijke vragen gesteld.

   Educatie en zorg op stadsboerderij
De fracties vragen het college hoe zij ervoor wil zorgen dat de toevoeging van horeca in de stadsboerderij goed wordt afgestemd met de al aanwezige functies. Bij ‘Het Buitenbeest’ vindt nu al natuur- en milieu-educatie plaats. En sinds vorig jaar is daar de functie van zorgboerderij bijgekomen. Kwetsbare ouderen, zoals mensen met dementie, krijgen ondersteuning in een groene en prikkel-arme omgeving. Daarvoor is zoveel belangstelling dat er een wachtlijst is.

   Goede afstemming functies
Bij het pannenkoekenrestaurant dat in ‘Het Buitenbeest’ moet verrijzen krijgen jongeren met een beperking de kans om zich voor te bereiden op een baan in de maatschappij. Daartoe worden stageplaatsen gecreëerd. CDA, D66 en PvdA vinden dit een positief uitgangspunt. Wel vragen de partijen zich af hoe de nieuwe horecafunctie op de bestaande activiteiten wordt afgestemd, zodat de zorg- en educatieve functie van de stadsboerderij kan blijven voortbestaan. CDA-fractievoorzitter Ingeborg ter Laak: ‘Een extra functie kan bijvoorbeeld leiden tot meer drukte en prikkels. We zijn benieuwd of hier afspraken over zijn gemaakt.’

   Gesprek over partnerschap
CDA, D66 en PvdA vragen het college dan ook of het bereid is een gesprek te organiseren tussen alle betrokken partijen, om na te gaan welke manier van ‘partnerschap’ er tussen de verschillende functies bestaat. Ter Laak: ‘We willen dat een extra functie de stadsboerderij versterkt. Wat goed is, moet behouden blijven voor kwetsbare groepen mensen.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.