10 november 2018

Beschut Werken stiefkindje gemeente

De gemeente Zoetermeer maakt geen haast met het invullen plekken voor Nieuw Beschut Werken. Zoetermeer kreeg in 2018 van het Rijk geld voor 32 plekken. Op dit moment zijn er slechts 17 ingevuld. Het CDA Zoetermeer vindt dat Beschut Werken geen stiefkindje hoort te zijn en vraagt het college maandag tijdens het Begrotingsdebat in een motie om alles in het werk te stellen om de beschikbare plekken voor Nieuw Beschut Werken alsnog in te vullen. 

In 2015 stelde het Rijk het beleid over Nieuw Beschut Werken vast. “Het Nieuw Beschut werken is bedoeld voor zeer kwetsbare mensen, voor wie het grote moeite kost om deel te nemen aan de samenleving,” vertelt CDA-commissielid Fred Verhoeven. “Een beschutte werkplek is voor hen een aantrekkelijke manier om structuur op te bouwen en actief mee te doen in de samenleving.” 

Overheid betaalt

De overheid betaalt de werkplekken. In 2018 zijn dat er 32, volgend jaar worden het er 41. Toch lukt het niet om deze plekken in te vullen. Op 1 november 2018 zijn pas 17 mensen met succes ingestroomd in een beschermde werkplek. “We moeten dus helaas concluderen dat het aantal plaatsingen voor Beschut Werken achterblijft bij het budget dat men krijgt,” aldus Verhoeven. “En dat terwijl het gaat om kwetsbare personen. Mensen die ook werk, structuur en aandacht nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. Dat vinden wij zorgwekkend.” 

Proactief

“Het CDA staat pal voor deze mensen en zal het college maandag in het Begrotingsdebat via een motie vragen om de plaatsen die nu nog open staan alsnog toe te wijzen,“ aldus het CDA-commissielid. “Wij vinden dat de mogelijkheden van beschut werken nadrukkelijk en proactief onder de aandacht moet worden gebracht van de mensen die daarvoor in aanmerking komen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.