16 december 2021

Bouw flexwoningen eindelijk dichterbij

Het heeft twee jaar geduurd voordat de motie van het CDA wordt uitgevoerd, maar eindelijk is het zover. Wethouder Paalvast maakte 15 december bekend dat de gemeente, samen met woningcorporatie Vidomes 60 tot 80 tijdelijke sociale huurwoningen gaat bouwen aan de Ruimtebaan, op het terrein van het voormalige baggerdepot.

CDA-raadslid Klaasjan de Jong ziet zijn inspanningen om flexwoningen te realiseren in Zoetermeer eindelijk beloond. “We zijn blij dat de wethouder eindelijk in beweging komt, maar zou graag zien dat er wat kordater wordt doorgepakt. “Het bouwen van flexwoningen is een krachtig middel om acute woningnood tegen te gaan,” vertelt De Jong. “In de huidige markt raken teveel mensen onnodig tussen wal en schip.” De Jong krijgt deze week bijval uit onverwachte hoek: in het kersverse regeerakkoord is afgesproken dat er jaarlijks 15.000 tijdelijke woningen bijkomen, voor het kordaat aanpakken van schrijnende situaties op de woningmarkt.

Beweging

Het CDA-raadslid is blij dat de wethouder eindelijk in beweging komt, maar zou graag zien dat er wat kordater wordt doorgepakt. “Het college verkent de komende periode of het plan vanuit een ruimtelijk, financieel en maatschappelijk perspectief haalbaar is. Op basis daarvan volgt een raadsvoorstel over de financiën en de ruimtelijke uitgangspunten. De wethouder ziet het bouwen van flexwoningen als een ruimtelijk probleem, met alle mogelijke mitsen en maren die verbonden zijn aan ruimtelijke procedures. Op dit punt zit ook de zorg van het CDA. De Jong: “Ik zie het bouwen van flexwoningen als een oplossing voor een schrijnend sociaal en maatschappelijk probleem. In de huidige woningmarkt vallen mensen met hun huisvesting nog steeds met enige regelmaat tussen de wal en het schip; dat leidt ook nu nog regelmatig tot schrijnende situaties. Het overkomt hardwerkende mensen die voor een urgentieverklaring niet in aanmerking komen. Wij willen deze mensen perspectief bieden. De behoefte aan een flexibele schil van tijdelijke woningen is onverminderd groot.”

Licht

“Voor mensen met een acute woonbehoefte is het bouwen van flexwoningen het begin van licht aan het einde van een lange tunnel. Vanuit een stabiele woonsituatie kan bovendien werk gemaakt worden van het aanpakken multi-problemen die zich kunnen voordoen als mensen geen dak boven hun hoofd hebben,” aldus De Jong. “Natuurlijk moeten ook van het CDA de juiste ruimtelijke procedures worden doorlopen, maar wij zien de urgente behoefte aan tijdelijke woningen niet vrijblijvend als een mogelijke ruimtelijke invulling, maar als een urgente en noodzakelijke aanvulling op het woonaanbod in onze stad. U begrijpt, het aanpakken van deze serieuze problemen kan het CDA niet snel genoeg gaan.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.