24 november 2020

Bouwen aan Zoetermeer

Bouwen aan Zoetermeer

Vanavond sprak de commissie Stad over een lijvige rapportage met bouwplannen.  Er staan de komende jaren veel bouwprojecten op stapel. Gelet op de grote behoefte aan betaalbare woningen, zou je zeggen - dit is goed nieuws. Maar zo makkelijk is het niet. Kunnen we het bouwtempo wel aan, en hebben we wel goed scherp welke woningen het hardste nodig zijn. Daarover ging het vanavond in het debat.

Hoge ambtities, weinig ambtenaren

Namens onze CDA-fractie uitte Klaasjan de Jong zijn zorgen over de enorme ambitie om te willen bouwen, die samengaat met herhaaldelijk zuchten over beperkte ambtelijke capaciteit. Gaat dit wel goed, zo vraagt hij zich af. De wethouder zegde toe dat er begin 2021 een gesprek komt met de commissie, om meer inzicht te krijgen in de vraag hoe schaarse ambtelijke capaciteit wordt ingezet. De Jong gaat er van uit dat er met deze afspraak meer duidelijkheid komt.

Zorgwoningen

Het college liet weten dat er in het beleid volop aandacht is voor het bouwen van woningen voor jongeren, voor empty nesters (gezinnen waarvan de kinderen inmiddels buitenshuis wonen) en middeninkomens. Daar komt mogelijk een nieuwe doelgroep bij, namelijk het bouwen van zorgwoningen. Het college komt in de tweede helft van 2021 met een Woonzorgvisie. Klaasjan de Jong is zeer content met deze verkenning, en toont zich op voorhand bereid om de beleidskaders te verruimen, zodat ook prioriteit gegeven kan worden aan het bouwen van meer zorgwoningen.

Eleanor Rooseveltlaan

In antwoord op vragen van de commissie liet de wethouder weten dat voor de Eleanor Rooseveltlaan gewerkt wordt aan een nieuw plan. Het oude plan is daarmee van de baan. Het gewijzigde plan zal meer rekening houden met de inbreng van bewoners uit de nabije omgeving. De Jong kijkt belangstellend uit naar de gewijzigde plannen. In antwoord op vragen van het CDA liet de wethouder weten dat de gewijzigde plannen in het tweede kwartaal van 2021 worden gedeeld met de gemeenteraad. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.