19 juli 2019

Bundel krachten in strijd kosten jeugdzorg

Het CDA vindt dat de problemen rond de jeugdzorg snel opgelost moeten worden. “En dat is niet alleen een zaak van het College en het Rijk. Het is ook onze verantwoordelijkheid, als Zoetermeerse gemeenteraad,” zegt CDA-fractievoorzitter Veronique Frinking tijdens het voorjaarsdebat. “Daarom hebben we een motie gemaakt die oproept de krachten te bundelen in de strijd tegen de alsmaar oplopende kosten in de Jeugdzorg.”

 

“Voor het CDA Zoetermeer voelt de bezuinigingsopgave als dweilen met de kraan open,” aldus Frinking. “Zolang het college geen grip krijgt op de kosten van de jeugdhulp, zullen wij ieder jaar weer geconfronteerd worden met nieuwe bezuinigingen. Discussiëren we ieder jaar weer over nut en noodzaak van nieuwe ombuigingen. Worden we ieder jaar weer gedwongen tot het maken van keuzes, die we helemaal niet willen maken. En dat vindt het CDA onacceptabel, want het ontwricht onze stad.” 

Zoetermeer

Het CDA vindt het oplossen van de problemen rond de jeugdzorg essentieel en niet alleen een zaak van het College en het Rijk. “Het is ook onze verantwoordelijkheid, als gemeenteraad. “Partijen zullen waarschijnlijk altijd anders denken over door te voeren bezuinigingen en de rechtvaardigheid daarvan. Dat is ieders recht,” aldus Frinking. “Wat wij als raad wel kunnen doen is onze eigen rol te pakken om de problemen in de jeugdhulp onder controle te krijgen en daarmee volgende ombuigingen op de hele begroting proberen te voorkomen. Daar is iedere partij mee gebaat, maar nog belangrijker; het is goed voor Zoetermeer.” 

Krachten bundelen

Volgens het CDA Zoetermeer is het dus de hoogste tijd om de krachten te bundelen. “Daarom hebben we de motie gemaakt. In eerste instantie denken we aan een raadsbrede commissie, die de kennis en het inzicht van de raad moet verbeteren. Dat wil dus zeggen: wat we willen bereiken met de jeugdhulp en levert dat ook de gewenste resultaten op. Zorgt Jeugdhulp voor zelfredzame, zelfstandige jeugdigen, die als ze volwassen zijn op eigen kracht verder kunnen? We zijn als Raad gestart meer te gaan denken in wat we willen bereiken en minder te sturen op activiteiten die het college uitvoert. Maar de urgentie is te groot om dit te lang te laten wachten. Wij willen niet in de wurggreep gehouden door onvoorziene uitgaven in de Jeugdhulp. We willen niet in het duister blijven tasten. We willen weten of de Jeugdhulp werkt.”  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.