22 september 2017

CDA: Bouwplan Voorweg in strijd met groene karakter

De raadscommissie Stad besprak maandag 18 september de bouwplannen voor het perceel Voorweg 115. Op het erf van de voormalige manege De Zilverster wil het gemeentebestuur 18 woningen laten bouwen. Bewoners in de omgeving hebben zich uitgesproken tegen het volbouwen van deze bijzondere plek, evenals het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Het CDA herkent zich in de geuite bedenkingen en mist een aanleiding om zo fors te bouwen in het landelijk gebied.

Vrijwel alle omwonenden nemen afstand van de grote hoeveelheid woningen die wordt toegevoegd op de plek van de vroegere manege. Zij vinden het bouwprogramma te omvangrijk ten opzichte van het landelijk karakter van het gebied. Ze verwijzen naar de Visie Voorweg. CDA-fractielid Klaasjan de Jong kan zich de bedenkingen goed voorstellen. De Jong: ‘Net als vrijwel alle belanghebbenden vind ik dat de kavel in de bouwplannen wel érg vol wordt gebouwd. Met deze bouwplannen wordt de kwaliteit van de historische lintbebouwing ter plaatse geen dienst bewezen.’

   Precedentwerking

Daarbij maakt De Jong zich ernstige zorgen over mogelijke precedentwerking die van deze plannen uitgaat. Nu de gemeente zoveel woningen bij elkaar in het historische lint goed vindt, zal ze dat een volgende keer op een andere plek in het historisch lint opnieuw moeten doen. Dit hellende vlak wil het CDA niet betreden.

Het college stelt dat de plannen voldoen aan de gestelde kaders. Het CDA is het daarmee oneens. Dit voorjaar is de Visie Voorweg door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin staat hoe de gemeente omgaat met het bouwen in historische lintbebouwing, zoals aan de Voorweg. Hier en daar een woning toevoegen, rekening houdend met het groene karakter van de omgeving, is mogelijk. De Jong: ‘Ik sta achter het gemeentelijk beleid voor de linten, maar een plan met 18 opeen geperste woningen is toch echt in strijd met alle uitgangspunten. 

Bij de afsluiting van het debat in de commissie liet de fractie alvast weten dat de wethouder met dit bouwplan niet op steun van het CDA hoeft te rekenen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.