29 oktober 2017

CDA en PvdA willen duurzaam fonds

ZOETERMEER – Klaasjan de Jong (CDA) en Margot Kraneveldt (PvdA) zijn de initiatiefnemers voor het instellen van een duurzaam fonds. In een motie roepen de beide partijen het college op om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om de opbrengst van een (eventuele) verkoop van aandelen Eneco in te zetten voor verduurzaming in de stad. Hoewel de beide partijen verschillend denken over de verkoop van de Eneco-aandelen – het CDA is vóór en de PvdA is tegen – willen ze allebei duurzaamheid écht een stap verder brengen.

   Investering in duurzaamheid

De Jong licht de totstandkoming van hun idee toe: ‘Net als veel van onze collega-raadsleden willen wij de verduurzaming van Zoetermeer stevig in gang zetten. Het programma Duurzaam Zoetermeer bevat daarvoor al goede kaders. Maar tot op heden is er te weinig geld om deze ambities te realiseren. Het CDA ziet in de verkoop van aandelen Eneco interessante kansen duurzaamheid écht een stap verder te brengen. Deze motie helpt ons bij de start van een nieuwe raadsperiode goede keuzen te kunnen maken.’

Margot Kraneveldt: ‘Wat de PvdA betreft verkopen we niet, maar als dat toch gebeurt, moeten we de opbrengst wel investeren in duurzaamheid. We moeten echt meters maken de komende jaren en dat betekent forse investeringen doen. Daarvoor trekken CDA en PvdA graag samen op.’

   Revolverend fonds

CDA en PvdA willen dat het college de mogelijkheden verkent om de opbrengst van de eventuele verkoop van aandelen Eneco revolverend in te zetten voor de energietransitie. Het energiezuinig maken van woningen is een forse opgave, met hoge kosten aan het begin, die na een reeks van jaren worden terugverdiend in de vorm van een beduidend lagere energierekening. De hoge kosten aan het begin zijn voor veel woningeigenaren nog een obstakel om de benodigde investering te doen. Hypotheekverstrekkers bieden nog niet de producten aan om deze opgave te financieren.

Als de gemeente met een voorschot kan helpen bij de voorfinanciering, en mensen het voorschot jaarlijks stapsgewijs terugbetalen uit het voordeel van de lagere energierekening, dan zou dit wel eens een heel aantrekkelijke constructie kunnen zijn om de dringend gewenste verduurzaming een flinke boost te geven.

   Oproep legt basis

CDA en PvdA zien de voordelen, maar willen graag onderzocht zien hoe dit kan worden vormgegeven. Daarbij willen ze ook goed inzicht in eventuele risico’s en minpunten die bij een dergelijke constructie horen. Dat is waarom ze het college oproepen om de voors en tegens goed in beeld te brengen, zodat een nieuwe gemeenteraad straks verantwoorde keuzen kan maken. Margot Kraneveldt en Klaasjan de Jong: `Laat onze oproep van vandaag de basis leggen voor de duurzame keuzen van morgen!’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.