20 november 2017

CDA ernstig verontrust door uitstel renovatie Balijhoeve

ZOETERMEER – De CDA-fractie in de gemeenteraad van Zoetermeer is ernstig verontrust over de gevolgen van het plotselinge uitstel van de renovatie van stadsboerderij De Balijhoeve aan het Kurkhout in Rokkeveen.

In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders wijst raadslid Klaasjan de Jong  op berichten dat het lang verwachte renovatieplan voorlopig niet kan worden uitgevoerd, naar verluidt door hogere bouwkosten en een tekort op de exploitatie. ‘Het CDA maakt zich ernstig zorgen over het welslagen van dit belangrijke initiatief van de buurt om van De Balijhoeve een ontmoetingsplek voor jong en oud te maken.’

De Jong wil weten wat het college er aan gaat doen om de nadelige gevolgen te beperken. ‘Het CDA werd overvallen door de berichten. We hebben formeel nog geen informatie van het college ontvangen.’ Hij wijst erop dat in de media steeds meer berichten verschijnen over oplopende bouwkosten van renovatie- en restauratieprojecten, zoals Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Deze tegenvaller werd voor een belangrijk deel toegeschreven aan het oplopen van bouwkosten als gevolg van een veranderende economische situatie.

Het CDA heeft het college gevraagd of er door de gewijzigde inzichten voor lopende en voorziene projecten in het kader van de schaalsprong om meer woningen te bouwen ook andere kostenoverschrijdingen aan komen. ‘Hoe wordt iedere keer de juiste afweging gemaakt tussen kwaliteit en kosten? Te denken valt bijvoorbeeld ook aan Gymworld langs de Amerikaweg, het plan Zilverster in Meerzicht, de aankleding van de A12 en meer projecten.’

De Jong: ‘Kortom, het CDA wil een compleet beeld hebben van de integrale doorwerking van het gewijzigd economisch tij, in relatie tot lopende en geplande bouwprojecten.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.