10 maart 2018

CDA geschrokken door stoppen Samenspraakgroep

Geschrokken en ook met teleurstelling heeft het CDA kennisgenomen van de 'Open brief aan de Gemeenteraad van Zoetermeer' door de leden van de Samenspraakgroep. In de brief zeggen de leden hun lidmaatschap van de Samenspraakgroep op. Hoewel het CDA veel van de argumenten die de leden gebruiken herkent, vinden we het wel jammer dat het zo is gelopen.

Samenspraak is en blijft een belangrijk onderwerp, waarover niet alleen moet worden gesproken, maar wat ook moet worden gedáán. Inwoners, bedrijven en instellingen hebben het recht om mee te denken en te praten over zaken in hun stad die ook hen aangaan. Als CDA hebben we al vaker gezegd dat enerzijds samenspraak zó vanzelfsprekend lijkt, maar kennelijk toch ook zó moeilijk is om goed uit te voeren. De leden van de Samenspraakgroep hebben zich jarenlang vrijwillig ingespannen om dat laatste voor elkaar te krijgen. Daarbij bleek het heel lastig om goede samenspraak bij College en inderdaad ook de gemeenteraad scherp op het netvlies te blijven houden.
Het feit dat de Samenspraakgroep zich nu volledig terugtrekt is een duidelijk signaal over hoe het niet moet. Zonder hun inzet zou de stad er nog slechter voorstaan en het kan niet zo zijn dat betrokken mensen op deze manier worden afgescheept. Het CDA legt zich daar niet bij neer, omdat wij vinden dat gewone mensen veel meer te zeggen moeten hebben over dagelijkse beslissingen van de gemeente. Wat ons betreft komt het huidige college daarom nog voor de verkiezingen met een plan van aanpak om het vertrouwen te herstellen.

De openbrief van de samenspraakgroep is te lezen op: http://www.samenspraakgroepzoetermeer.nl/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.