23 februari 2018

CDA: huur sportverenigingen moet 10% omlaag

“Onze verenigingen en vrijwilligers verdienen meer waardering. Natuurlijk vindt het CDA dat Zoetermeer binnen twee jaar weer een zwembad moet krijgen. Maar het CDA is er niet alleen voor de zwemmers,” vertelt CDA-lijsttrekker Ingeborg ter Laak. “Het CDA is de partij voor alle sportverenigingen en vrijwilligers: zij zijn het cement van onze samenleving. Zij verdienen steun.”

Duizenden mensen in onze stad zijn lid van een club of (sport)vereniging. Verenigingen zijn dan ook goud waard voor onze stad. “Als familiepartij staat het CDA achter de verenigingen in onze stad. Zij zijn ontzettend belangrijk voor de samenleving,” aldus CDA-lijsttrekker Ingeborg ter Laak. “Veel mensen maken zich terecht zorgen over individualisering en egoïsme. Op een vereniging is geen plaats voor zulk gedrag, alleen met elkaar kun je de club levendig houden. Daarom steunt het CDA de verenigingen die werk maken van normen en waarden langs de lijn: het moet echt afgelopen zijn met het gescheld naar kinderen langs de lijn. Tegelijkertijd zien we dat verenigingen ook verantwoordelijkheid nemen rondom actuele discussies in de samenleving. Dat verdient waardering en concrete steun.”

Huur verenigingen 10 procent omlaag
Het CDA Zoetermeer vindt het de hoogste tijd dat de gemeente de prioriteiten weer op orde krijgt. De afgelopen jaren is veel geld verspild aan de ontwikkeling van onverstandige luchtkastelen, zoals de Holland Outlet Mall. Het CDA kiest voor een andere koers. Wil geen prestigeprojecten, maar investeren in verenigingen, in de samenleving. Daarom wil het CDA de huren van sportverenigingen met 10 procent verlagen en overdreven bureaucratie schrappen. Dit geeft de penningmeesters meer lucht en onze vrijwilligers meer ruimte om activiteiten te organiseren voor jongeren. Een stem op het CDA is een stem vóór je vereniging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.