14 februari 2018

CDA: Pak zwerfvuil in de wijken aan

Zwerfvuil is slecht voor de leefbaarheid in de wijken. Het CDA wil daarom een snelle, lokale aanpak. 

Waaiende plastic tasjes, lege blikjes, resten van folders, kapotte ballonnen. Veel mensen storen zich terecht aan deze aanblik. Rotzooi op straat is immers de eerste stap op weg naar verloedering. Verloedering betekent meer onveiligheid, minder leefbaarheid en dalende huizenprijzen. Terecht dus dat steeds meer mensen vinden dat we in Zoetermeer wat moeten doen aan de enorme hoeveelheid vuil op straat. Met name in Meerzicht en Seghwaert is het probleem groot. Maar ook elders zien we helaas steeds meer troep op straat. Zo roept in Rokkeveen de kerk het gemeentebestuur op tot aktie[1]. Het CDA staat daarom achter de omwonenden die dit probleem willen aanpakken. 

CDA raadslid Klaasjan de Jong, tevens voorzitter van de CDA Duurzaamheidsbeweging: ‘het is ongelooflijk dat in de aanpak van zwerfvuil de verdeeldheid tussen milieubewegingen en het bedrijfsleven zo groot is, dat men niet tot concrete oplossingen komt. Men zou juist de krachten moeten bundelen. Het is goed om én statiegeld in te voeren op blikjes én de enorme hoeveelheid nutteloze verpakkingen terug te dringen. Alsof iemand bijvoorbeeld ooit gevraagd heeft om een simpele komkommer apart te verpakken in plastic.’

Als één van de grotere steden van Nederland heeft Zoetermeer een duidelijke stem richting Den Haag. De Jong: ‘Het CDA wil dat de gemeente die stem gebruikt om eindelijk eens door te pakken. Het is een simpele kwestie die we met nuchter verstand op kunnen lossen. Met statiegeld op blikjes en het schrappen van nutteloze verpakkingen, snijdt het mes aan twee kanten: minder verspilling én minder rotzooi op straat. Goed voor de leefbaarheid in de wijken, goed voor de toekomst van onze kinderen’.

[1] Zie ingezonden brief van 29 januari 2018 aan het gemeentebestuur

Schriftelijke vragen statiegeld op blikjes

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.