05 oktober 2017

CDA slaat duurzame brug naar woningeigenaren

Dankzij inspanningen van het CDA kunnen Zoetermeerders die overwegen om van hun huis een nul-op-de-meterwoning te maken, € 1.500 euro krijgen bóvenop de al bestaande regelingen om hun woning zo energiezuinig mogelijk te maken. Het CDA diende hiervoor eerder een motie in.

Zoetermeerders die hun woning willen ombouwen naar nul-op-de-meter staan in de regel voor hoge kosten. Kosten die zich langzaam terugverdienen in de vorm van een lage energierekening. Nul-op-de-meter betekent dat de woning straks minimaal evenveel energie oplevert als de hoeveelheid die wordt gebruikt. De energiekosten lopen daarmee letterlijk terug naar € 0. 

Raadslid Klaasjan de Jong: ‘Met deze maatregel wil het CDA het bereik van nul-op-de-meter aanzienlijk verbreden. Ik ervaar dat de huurdersmarkt via de woningcorporaties volop betrokken is bij de overgang naar nul-op-de-meter, maar dat de particuliere woningmarkt nog maar nauwelijks meedoet. Met dit initiatief slaan wij een duurzame brug naar de bezitters van een eigen woning.’ 

De subsidieregeling voor nul-op-de-meter is opgezet als overbrugging naar nieuwe laagdrempelige financieringsmogelijkheden. Voor het grootschalig omzetten van woningen naar nul op de meter wordt op termijn veel verwacht van zogenoemde gebouw-gebonden financiering. Met deze financiering is het mogelijk om een lening over te dragen aan een nieuwe eigenaar. Maar deze vorm is nog in ontwikkeling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.