20 juni 2018

CDA tijdens voorjaarsdebat: Het gaat het om een bereikbaar- en aanspreekbaar bestuur

De Zoetermeerse gemeenteraad sprak gisteren in het voorjaarsdebat over de perspectiefnota, de financiële koers voor de komende jaren. Fractievoorzitter Véronique Frinking verwoordde voor het eerst de visie van het CDA. “Het CDA zal in haar keuzes voor de toekomst van de stad altijd eerst aandacht hebben voor de gevolgen voor onze inwoners,” aldus Frinking in haar maidenspeech.

“Het CDA wil dat iedere inwoner zich thuis voelt in Zoetermeer en in zijn eigen wijk. Daarvoor is het belangrijk dat inwoners zich veilig, gekend en vertrouwd voelen in hun omgeving. Het bestuur is er voor onze inwoners, om hen te verbinden en onze wijken en stad te versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat het coalitieakkoord daaraan een grote bijdrage levert,” zegt Frinking.

Wijken

De kern van het coalitieakkoord is de wijkaanpak. “Het draait om onze inwoners, ondernemers, instellingen, bedrijven, verenigingen en vrijwilligers. Voor het CDA gaat het om een bereikbaar- en aanspreekbaar bestuur. Zorgen dat het kan óf duidelijk zeggen waarom iets niet kan. Zo voorkom je frustraties en procedure-vertragingen in een later stadium. Wijkwethouders en wijkregisseurs kunnen - waar nodig - een doorbraak forceren. Als CDA-fractie hebben we ook ieder een wijk geadopteerd en zullen - indien nodig - de stemmen van de inwoners onder de aandacht van de wijkwethouders brengen.”

Fractievoorzitter Véronique Frinking ging tijdens haar toespraak uitgebreid in op veiligheid en respect, sterke verenigingen, zekerheid van zorg en duurzaamheid. Over deze onderwerpen werden moties ingediend. De hele bijdrage van Véronique Frinking kunt u hier lezen.

CDA Voorjaarsdebat 2019

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.