09 februari 2018

CDA: topinkomens Zorg niet welkom in Zoetermeer

Zorginstellingen die hun bestuurders meer betalen dan de Balkenendenorm zijn in de toekomst niet meer welkom in Zoetermeer. “Het CDA vindt dat zorggeld is bedoeld voor goede zorg. Niet voor een directeur die boven de Balkenendenorm wil verdienen,” aldus CDA-fractielid Klaasjan de Jong. “Zorginstellingen die het geld toch steken in hun directie en niet in goede zorg en meer personeel, zijn niet welkom in onze stad.”

De topinkomens die veel bestuurders van zorginstellingen verdienen, zijn volgens het CDA niet meer van deze tijd. “Als je ziet dat zoveel geld dat eigenlijk is bedoeld voor goede zorg wordt besteed aan salarissen van bestuurders, dan moet je je afvragen of je dat als samenleving wel wilt. “Veel mensen maken zich daar zorgen over,” aldus De Jong. “Het CDA deelt die zorgen. We zien in het nieuws steeds vaker gekke dingen. Zaken die niet eerlijk lijken. Niet goed voelen. Zoals een rechtszaak waar misschien wel recht wordt gesproken, maar geen rechtvaardigheid. Dat geldt zeker voor de topinkomens in de zorg. Kijk om je heen: 1 op de 5 jongeren in Zoetermeer krijgt jeugdzorg. Zoetermeer is de derde stad van Nederland waar de meeste kinderen in de jeugdzorg zitten. Het CDA vindt dat onbestaanbaar.”

Niet toekijken, maar aanpakken

“Wij willen dat grote misstanden worden aangepakt,” vertelt Klaasjan de Jong. “Nu horen we nog te vaak ‘daar gaan wij niet over’ of ‘ja het is nu eenmaal zo’. Dat is onacceptabel. De gemeente gaat niet over alles, maar kan wel degelijk een signaal afgeven. Dat geldt ook voor de veiligheid in de wijken. Je voelt je pas echt onveilig al er iets in je eigen buurt of wijk gebeurt. Als het je zelf overkomt in je eigen woning. Het CDA vindt preventie en bemiddeling het belangrijkste middel om overlast te bestrijden. Maar als bemiddeling geen succes heeft, willen we dat gedrag en bewoners die overlast veroorzaken snel, duidelijk en stevig aanpakken. Met vooral aandacht voor het slachtoffer, niet voor de dader. Zo wil het CDA in Zoetermeer verbieden dat daders van ernstige misdrijven gaan wonen in de buurt van het slachtoffer en/of de nabestaanden. Slachtoffers hebben al genoeg geleden.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.