15 mei 2019

CDA wil einde aan illegale wapens in Zoetermeer

Het CDA Zoetermeer wil een einde maken aan illegaal (vuur)wapenbezit. Raadslid David Weekenstroo vindt het niet normaal dat mensen verboden wapens bezitten. “In Rotterdam is er een geslaagde actie geweest om wapens in te laten leveren, zonder dat daar een straf op volgde wegens verboden wapenbezit. Dat willen we ook in Zoetermeer,” aldus Weekenstroo. 

“Als CDA Zoetermeer staan we voor de veiligheid van onze inwoners. Ieder wapen dat zich in de samenleving bevindt is er één te veel,” aldus Weekenstroo. “De afgelopen periode is Zoetermeer meermaals opgeschrikt door geweldsincidenten. We mogen er vanuit gaan dat de wapens die gebruikt zijn niet legaal verkregen waren. Laten we als stad dit ook duidelijk naar buiten uitdragen doormiddel van een wapeninleveractie,” aldus het raadslid.

Niet afwachten

Het kabinet onderzoekt op dit moment of er een landelijke inleveractie kan worden georganiseerd, waarbij wapens zonder straf kunnen worden afgestaan bij de politie. “We kunnen afwachten totdat landelijk het beleid is bepaald, maar we kunnen ook zelf al aan de slag gaan en werk maken van de veiligheid van onze inwoners,” stelt Weekenstroo. “We zien dan ook graag dat het college actie onderneemt. Of ze dat ook daadwerkelijk gaat doen, zal blijken uit de antwoorden op de schriftelijke vragen die we vandaag hebben ingediend bij het college.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.