12 oktober 2017

CDA wil versterking wijkgericht werken in Zoetermeer

Rapport van de Zoetermeerse Rekenkamercommissie aanleiding voor stevig debat

Brede roep om meer doorzettingsmacht voor de wijkmanager

ZOETERMEER – Functioneert het wijkgericht werken in Zoetermeer naar behoren? Dat was de vraag in het onderzoek van de Zoetermeerse Rekenkamercommissie. Het antwoord werd gevormd door acht stevige conclusies en twaalf duidelijke aanbevelingen. Hoewel het college van burgemeester en wethouders het niet met alle daarvan eens was, stemde de gemeenteraad in met alle conclusies en aanbevelingen. 

De gemeentelijke Rekenkamercommissie (RKC) heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het wijkgericht werken door de gemeente. Dat wijkgericht werken komt vooral tot uiting via de wijkmanagers, die tegenwoordig ‘wijkregisseurs’ genoemd worden, en de wijkposten. In het onderzoeksrapport komt de RKC tot de acht conclusies en doet zij twaalf aanbevelingen voor verbetering. De CDA-fractie kon volledig achter die conclusies en aanbevelingen staan. Voor het college van B&W gold dat iets minder. De gemeenteraad stemde echter in met alle conclusies en aanbevelingen. Het college van B&W moet daar nu mee aan de slag.

   Wijkgericht werken moet beter

Gemeenteraadslid Rob Wessels (CDA): “Naar onze mening is het wijkgericht werken in Zoetermeer er de afgelopen jaren niet beter op geworden, integendeel. De gemeente lijkt zich meer en meer te hebben teruggetrokken in de ivoren Stadhuistoren. Mede daardoor is onder de inwoners het gevoel versterkt om ‘slechts’ één van de 125.000 Zoetermeerders te zijn, ten koste van het gevoel een mede-bewoner te zijn van de eigen buurt of wijk.” De CDA’er vindt dat goed wijkgericht werken die ongewenste ontwikkeling zou kunnen keren. Daarom moeten allereerst de conclusies van de RKC worden omarmd en de aanbevelingen worden uitgevoerd.

   Iedere wijk een wijkmanager en wijkteam

Het CDA wil dat de wijkbewoners ook voor gemeentelijke taken, dienstverlening en andere zaken zo veel mogelijk terecht kunnen in hun eigen wijk, bij hun eigen gemeentelijke wijkteam. Wessels: “Wij vinden dat iedere Zoetermeerse wijk een eigen wijkmanager en een eigen wijkteam moeten hebben, waar wijkbewoners met vragen, problemen, klachten e.d. over hun wijk terecht kunnen. Door die wijkmanager of vanuit dat wijkteam moeten zo veel mogelijk zaken over de wijk zelf snel opgepakt kunnen worden. Slechts voor grotere zaken zou ‘het stadhuis’ nodig moeten zijn.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.