06 februari 2018

CDA: "Windturbines voor je deur in Bleizo?"

ZOETERMEER – Het CDA wil dat bewoners van de wijken Oosterheem en Rokkeveen kunnen meedoen in participatie rond de voorgenomen plaatsing van windturbines op bedrijventerrein Bleizo. De partij vind het belangrijk dat inwoners van Zoetermeer worden betrokken als het gaat over de verdeling van lusten en lasten. De fractie heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Dat er op bedrijventerrein Bleizo windturbines komen lijkt een kwestie van tijd. Provinciale Staten hebben hiertoe in december 2017 een besluit genomen. Het CDA vraagt zich af hoe Zoetermeerse omwonenden in de wijken Oosterheem en Rokkeveen zijn geïnformeerd. Woordvoerder Klaasjan de Jong vraagt zich eveneens af of lokale politici op de hoogte waren, en welke informatie het Zoetermeerse college had.

Voor duurzame energiekeuzen

De CDA fractie is warm voorstander van duurzaam energiebeleid. Dat zie je terug in steun voor initiatieven die gebruik maken van restwarmte, warmtepompen, zonne-energie en het ombouwen van bestaande woningen naar ‘nul-op-de-meter’. Maar het bouwen van enorme windturbines onder de rook van een woonwijk vindt het CDA geen goed plan.

Balij

In 2016-2017 was er onder inwoners van Zoetermeer fel protest tegen de eventuele komst van een windturbine in de Balij. Bewoners van de woonwijken Meerzicht en Rokkeveen waren toen niet betrokken in het proces. In de bezwaarprocedure is daarover veel gewisseld, met belangrijke steun vanuit het Zoetermeerse college van B&W. Het protest slaagde; uiteindelijk ging deze locatie niet door.

Bleizo

Voor Bleizo is de uitkomst anders, terwijl opnieuw sprake is van een locatie net over de gemeentegrens bij onze buren. Daarbij liggen ook nu grote woonwijken op korte afstand van de geplande windturbines. Het CDA wenst uitleg van het college bij de verschillende uitkomsten, en stelt daarbij de vraag wat het college een acceptabele afstand vindt van een windturbine tot woonbebouwing.

Lusten en lasten

Nu het besluit in Provinciale Staten is genomen, worden participatietrajecten gestart met omwonenden. Het CDA vindt dat bewoners van Oosterheem en Rokkeveen moeten meedoen als het gaat over de verdeling van lusten en lasten. Raadslid Klaasjan de Jong roept het college op om dit met buurgemeente Lansingerland te regelen!

Schriftelijke vragen van CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.