12 december 2018

CDA Zoetermeer blij met lage verhoging gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen in Zoetermeer stijgen in 2019 alleen met de inflatie: 1,5 %. Dat gaat de Zoetermeerse gemeenteraad maandag 17 december besluiten. “Het CDA is blij dat Zoetermeer de laagste verhoging van de belastingtarieven in de regio heeft,” vertelt CDA-raadslid Klaasjan de Jong.

Het CDA is voorstander van zo laag mogelijke belastingen en heffingen. “Wij vinden dat tarieven zoveel mogelijk kostendekkend moeten zijn,” vertelt De Jong. “De gemeente moet zijn best doen om de kosten zo laag mogelijk te houden.” Dat is gebeurd. De tarieven 2019 van de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, precariobelasting, lijkbezorgingsrechten, marktgelden en van de overgrote meerderheid van de legesdiensten wijzigen met het inflatiepercentage van 1,5%. “De afvalstoffenheffing stijgt iets meer (3%), omdat het Rijk een belastingverhoging oplegt op het afval,” aldus Klaasjan de Jong.

Lagere OZB voor verenigingen 

In de commissiebespreking afgelopen maandag, brak De jong een lans voor de verenigingen. Hij verwees daarbij naar een aangenomen wetsvoorstel in de Tweede Kamer, dat gemeenten de mogelijkheid biedt om verenigingen een verlaagd tarief voor OZB in rekening te brengen. Eerder stelde het CDA hierover al schriftelijke vragen aan het college. Het CDA is verklaard voorstander van sterke verenigingen, zoals voor de sport en het cultuuraanbod. “Wij volgen de beantwoording nauwgezet, en zullen geen mogelijkheid onbenut laten om het hoge OZB-tarief voor sportverenigingen ter discussie te stellen,” aldus De Jong.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.