02 maart 2018

CDA Zoetermeer reikt verenigingsmanifest uit aan Zoebas

CDA Verenigingsmanifest
Het CDA is de politieke partij die opkomt voor het belang van verenigingen. Inwoners hebben elkaar nodig, zijn in staat met elkaar problemen op te lossen en krijgen met elkaar mooie initiatieven van de grond. Het grote aantal actieve verenigingen in Zoetermeer illustreert dat goed. De leden van deze verenigingen beoefenen met elkaar een sport, maken samen muziek of delen een passie. Politieke bemoeienis is vaker niet dan wel nodig. Maar het verenigingsleven staat tegenwoordig wel onder druk. Daarom moet de gemeente verenigingen zo goed mogelijk faciliteren. Daarom presenteren we een verenigingsmanifest met de volgende tien punten voor een sportieve stad!

1. IEDER KIND IN ZOETERMEER LID VAN MINIMAAL ÉÉN VERENIGING
Het is niet alleen leuk om lid te zijn van een cultuur- of sportvereniging, het is ook nagenoeg onmisbaar in de opvoeding van onze kinderen. Sport, scouting en culturele uitingen als muziek en toneel bevorderen sociale samenhang en integratie. Sport draagt bovendien bij aan een gezondere leefstijl. Om die reden willen we ons ervoor inzetten dat ieder kind in Zoetermeer lid is van minstens één van deze verenigingen.

2. BEWEGEN DOOR OUDEREN STIMULEREN
Om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven is het cruciaal om ook zo lang mogelijk vitaal te blijven. Voldoende beweging is daarbij essentieel. Door te werken aan kracht en uithoudingsvermogen voelen ouderen zich comfortabel buiten het eigen huis. Bovendien is de kans op vallen veel lager. Hierdoor zullen ze gemakkelijker vrienden of activiteiten bezoeken. Door een vitaliteitscheck kunnen ouderen controleren hoe fit ze zijn. Ook krijgen ze advies waar ze in de wijk terecht kunnen om vitaler te worden.

3. OOK OUDEREN SPORTEN BIJ VERENIGINGEN
Sporten is belangrijk voor iedereen, jong en oud. Sportclubs moeten ondersteund worden in het bieden van sport voor ouderen, zoals bijvoorbeeld walking football. Deze 'oldstars' kunnen zo in een vertrouwde omgeving ongedwongen en met plezier bewegen. Het CDA wil dit de komende jaren verbreden naar andere sporten en ook aanbod voor oudere dames en heren ontwikkelen!

4. KENNISMAKEN MET SPORT
Gezondheid is iets waar je aan kunt werken en wat niet alleen te maken heeft met goede zorg. Een gezonde levensstijl bestaat uit verschillende onderdelen o.a. beweging, sociale contacten, etc. Het CDA wil de kennismaking met de sportverenigingen stevig uitbouwen. Dat kan door een behoefte-inventarisatie onder Zoetermeerder zodat de gemeente houvast heeft bij het ontwikkelen van stimulerende activiteiten voor een breed sportaanbod en de sportcheque niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouderen beschikbaar stellen. Voor kinderen wil het CDA een beweegdiploma om de motoriek van kinderen te stimuleren. Verenigingen moeten worden ondersteund om dit te kunnen bieden.

5. VRIJWILLIGERS ONDERSTEUNEN
Verenigingen zijn waardevol voor onze gezondheid en sociale contacten. Vrijwilligers zijn waardevol omdat een club om hen draait. Zij verdienen onze steun. Het CDA stelt een vrijwilligersombudsman voor, die belemmeringen voor vrijwilligerswerk opspoort en aanpakt. Vele verenigingen hebben moeite om vrijwilligers te vinden. We gaan ons inzetten dat het werven van vrijwilligers innovatiever gaat.

6. VERENIGINGSHUUR OMLAAG
Huur van accommodatie is een grote kostenpost voor clubs. Wij steunen clubs door de huur te verlagen. Zo kunnen verenigingen meer organiseren voor sporters. Sportverenigingen krijgen de nodige ondersteuning, zoals de juiste trainingsfaciliteiten, zeker als er topsport beoefend wordt.

7. SPORTVERENIGINGEN OOK ACTIEF IN DE WIJK DOOR EEN 'PLEINBONUS'
Jonge kinderen en jongeren zich thuis te laten voelen in Zoetermeer door hen de gelegenheid te bieden zich in de buurt en de wijk te ontplooien, zoals op schoolpleinen, sportveldjes zoals Cruyff Courts en speelplaatsen. Steeds meer verenigingen worden naast hun eigen sportpark ook actief in de wijk. Op de pleinen en in de wijken vinden zij jonge potentiële leden en kunnen zij deze kinderen in aanraking laten komen met de vereniging om de hoek. Het is fantastisch dat verenigingen zich inzetten voor de buurt. Om dit te stimuleren voeren we een 'pleinbonus' in voor verenigingen die een plein adopteren.

8. MEER SAMENWERKING-VERENIGINGEN
Op dit moment kent Zoetermeer een aantal verenigingen die samenwerken met de zorg, het onderwijs of andere maatschappelijke partners. Deze extra betrokkenheid is onmisbaar en daarom willen we hier zoveel mogelijk verenigingen bij betrekken.

9. OVERBODIGE REGELS TERUGDRINGEN
Verenigingen hebben last van overbodige en conflicterende regels. Het bemoeilijkt hun functioneren. Overbodige regels zorgen vaak voor een onnodige administratieve last, wat extrra tijd en geld kost en waardoor instellingen soms maar geen vergunning, ondersteuning of subsidie meer aanvragen. De verenigingsmanager kan hierbij helpen, de bereikbaarheid en bekendheid van de verenigingsmanager moet worden vergroot.

10. EEN SPORTNETWERK Eindelijk is er aandacht voor verenigingen, maar dat moet zo blijven! Het is dan ook de uitdaging voor verenigingen om te moderniseren, te leren van elkaar en de gemeente scherp te houden bij het bedenken en uitrollen van het sportbeleid. Deze inspraak en ontwikkeling moet samen met verenigingen in Zoetermeer worden georganiseerd in een sportnetwerk.

Tekst bij de foto:

Ingeborg ter Laak, Lijsttrekker CDA, biedt verenigingsmanifest aan Arthur van Hek, voorzitter Zoebas (basketbal). Foto: Jan van Es.<strike></strike>

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.