29 november 2018

CDA Zoetermeer steunt Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

De gemeenteraad ging maandag 26 november 2018 akkoord met de ‘kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer 2019-2022’. Hierin staan de hoofdlijnen van het Zoetermeerse veiligheidsbeleid voor de komende jaren beschreven. Het CDA Zoetermeer steunt de nota, want veiligheid voor Zoetermeerders is één van onze topprioriteiten.  

Eenmaal in de vier jaar stelt de gemeenteraad de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer vast. De kern van de kadernota wordt gevormd door de speerpunten waar de gemeente zich op wil richten. In deze periode zijn dat High Impact Crimes (zoals geweld, overvallen, straatroven en woninginbraken), ondermijning, extremisme en radicalisering en problematische jeugdgroepen. “Daar kunnen wij ons prima in vinden,” vertelt fractievoorzitter Véronique Frinking. “Maar naast de speerpunten uit de nota, maken wij ons ook zorgen over de gevolgen van straatintimidatie en babbeltrucs. Dat zijn zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor de slachtoffers,” aldus Frinking. “We zijn blij dat de burgemeester - die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het veiligheidsbeleid - heeft gezegd dat hij de aanpak van deze criminele activiteiten ook erg belangrijk vindt en zich zal inzetten voor bestrijding.” 

Radicalisering

“Het CDA Zoetermeer vindt het belangrijk dat de radicalisering in de samenleving wordt aangepakt. “We maken ons vooral zorgen om geradicaliseerde jongeren. Die vertrekken steeds minder vaak naar oorlogsgebieden. Ze blijven in Nederland en dus ook Zoetermeer en dat kan problemen opleveren,” aldus Véronique Frinking . “Wij zijn tevreden dat dit de komende vier jaar extra aandacht krijgt. Het is erg belangrijk dat tegenstellingen tussen partijen en bevolkingsgroepen wordt verminderd.”

Problematische Jeugd

“De persoons- en groepsgerichte aanpak van problematische jeugd werp zijn vruchten af. “Het CDA Zoetermeer steunt deze aanpak. Ook steunen wij de inzet van rolmodellen. Dat zijn mensen die een voorbeeldfunctie vervullen voor een bepaalde groep mensen. Een goed voorbeeld is het project ‘alleen jij bepaalt’, waarin jongeren gaan sporten onder begeleiding van een rolmodel,” vertelt Frinking. “We zijn blij dat de burgemeester ons regelmatig zal blijven informeren over de stand van zaken.” 

Onacceptabel

“Huiselijk geweld tast het fundament van veiligheid van mensen aan. Het is daarom belangrijk dat verschillende instanties blijven samenwerken om huiselijk geweld te voorkomen. Het CDA Zoetermeer steunt de aanpak,” aldus Véronique Frinking. “Regionale samenwerking is belangrijk om cybercrime en hennepkwekerijen stevig aan te pakken. Deze zaken zijn ontwrichtend voor de mensen die ermee te maken krijgen en kunnen leiden tot ondermijning van de maatschappij. Dat vindt het CDA Zoetermeer onacceptabel.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.