14 december 2021

CDA Zoetermeer wil gemeentelijk isolatieprogramma voor verduurzaming woningen

De gemeente Zoetermeer kan en moet een belangrijke rol spelen bij de stimulering van het isoleren van woningen. Slecht geïsoleerde woningen en huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening moeten daarbij als eerste aan de beurt komen. Het CDA Zoetermeer heeft het college daarom schriftelijke vragen gesteld over het isoleren van woningen.

“Het CDA wil een klimaataanpak die iedereen kan begrijpen en kan meemaken,” vertelt CDA-raadslid Klaasjan de Jong. “Wij zien daarbij een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd. Door maatwerk te leveren, kan de gemeente veel meer huishoudens bereiken dan via een landelijke aanpak. Een gemeentelijk isolatieprogramma is wat ons betreft de ideale manier om het stimuleren van isolatie lokaal verder uit te werken”.

150 Miljoen
Eerder kwam het CDA op landelijk niveau (samen met de ChristenUnie en Groenlinks) met het voorstel voor een Nationaal Isolatieprogramma om het isoleren van woningen sneller, slimmer en socialer te maken. Inmiddels heeft het Rijk met brede steun in de Tweede Kamer een Nationaal Isolatieprogramma opgezet. “Gemeenten kunnen vanaf medio 2022 aanspraak maken op bijna € 150 miljoen die beschikbaar is voor een lokale aanpak”, aldus De Jong. “Wij roepen de gemeente op om actief aan de slag te gaan met het isoleren van woningen en daarbij aan te sluiten bij het Nationaal Isolatieprogramma.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.