15 mei 2019

CDA Zoetermeer zet in op verdere daling criminaliteitscijfers

“De criminaliteitscijfers in Zoetermeer dalen. Dat is een positieve ontwikkeling, maar er kan meer worden gedaan,” vindt CDA-raadslid David Weekenstroo. Bij een pilot met de digitale deurbel in Almere halveerde het aantal inbraken en voelden de bewoners zich aanzienlijk veiliger. “Dat zijn indrukwekkende cijfers. Het CDA wil graag van het college weten of in Zoetermeer zicht is op de aanwezige digitale deurbellen en of het college inwoners adviseert een digitale deurbel te installeren,” aldus Weekenstroo.

Vorig jaar werd in Almere de pilot Digitale Deurbel Almere gehouden. In 45 straten werd op bijna honderd adressen een digitale deurbel met camera geïnstalleerd. De deurbel neemt beelden op als er wordt aangebeld of beweging bij de voordeur wordt geregistreerd. Bewoners krijgen vervolgens een melding via een app op hun telefoon of tablet. 

Minder inbraken

De deurbel werd aangemeld bij het politiesysteem Camera in Beeld, dat is een systeem dat alle camera’s die gericht zijn op de openbare ruimte registreert. In het geval van bijvoorbeeld inbraak, kan de politie bekijken of sommige camera’s mogelijk iets registreerden. De resultaten van de pilot zijn in dat kader ook hoopgevend. “In de straten waar deze deurbellen hingen, werden bijna de helft minder inbraken gepleegd ten opzichte van het jaar ervoor,” vertelt Weekenstroo. “Ook voelden veel bewoners zich veiliger. Het percentage deelnemers dat zich thuis wel eens onveilig voelt, halveerde bijna van 40 procent naar 23 procent. Ook beoordeelden de bewoners de veiligheid in de buurt gemiddeld met een 6,5. Een jaar daarvoor was dat nog een 5,9.”

Zoetermeer

In Almere heeft de digitale deurbel er dus toe geleid dat inwoners zich veiliger voelen en er minder inbraken werden gepleegd. “Interessant is dus om te kijken in hoeverre er al digitale deurbellen in Zoetermeer zijn,” aldus het CDA-raadslid. Volgens de politie kunnen de digitale deurbellen ook een bijdrage leveren aan het achterhalen van criminelen die langslopen. De politie kan de bewoner vragen om inzage van de beelden. “Een samenwerking tussen inwoners en politie bij het veilig houden en maken van de stad ziet het CDA als ideale situatie,” zegt Weekenstroo. “Er zijn al veel goede initiatieven in de stad zoals buurtpreventie-apps en WAS-teams (Wijk en Agent Samen). Volgens ons kan de digitale deurbel een goede toevoeging zijn.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.