19 mei 2018

Coalitieakkoord een feit: Trots op resultaat!

De vijf partijen VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA die onderhandelen over een nieuw college, hebben een conceptcoalitieakkoord gesloten. Het wijkgericht werken is een van de belangrijkste speerpunten. Zaken die in de directe omgeving spelen van inwoners, worden voortaan vooral op wijkniveau aangepakt. Verder staan woningbouw, investeren in groen en stadsnatuur en de overgang naar duurzame energie in alle wijken hoog op de agenda.

Véronique Frinking en Ingeborg ter Laak voerden de onderhandelingen namens het CDA. “We zijn trots op resultaat, want veel van onze standpunten zijn erin terug te vinden.”

Een paar hoofdpunten: 

- De komende vier jaar gaan we weer uit van mensen. Zij staan centraal. We gaan meer inspelen op wat zij willen en concreet ideeën en initiatieven ondersteunen.

- Er komen wijkwethouders en -regisseurs,  die verantwoordelijk worden voor alle voorzieningen in de wijk. Van zorg en welzijn, tot jeugdzorg. Wijkgericht werken wordt dat genoemd.

- Extra’s voor mantelzorg en de ontmoetingsplekken die er in de wijk gaan komen, zoals wijkrestaurants en accommodaties voor sport en buurtverenigingen.

- Er komt meer aandacht voor de veiligheid in de stad. Zo krijgen we meer handhavers.

- Ouderen die langer thuis blijven wonen, krijgen meer aandacht. Er komt een aanpak tegen babbeltrucs en een  onderzoek naar verbeteren van OV in de stad, dit ook om eenzaamheid te voorkomen.

- Ook onze jongeren krijgen aandacht. Door voor hen meer geschikte woningen te creëren en te investeren in vervolgopleidingen in de stad.

- Er komt meer aandacht voor duurzaamheid en energietransitie, onder andere in de vorm van een duurzaamheidsbonus. Zoetermeerders krijgen een bonus om hun huis duurzamer te maken.

- Werk maken van een nieuw zwembad. 

Hoe nu verder?

Het voorlopige coalitieakkoord is inmiddels online gepubliceerd op de gemeentelijke website www.zoetermeer.nl. Op het platform Doemee: https://doemee.zoetermeer.nl/ kan iedereen reageren. Dinsdag 22 mei wordt het akkoord besproken in een plenaire commissievergadering. Een dag later (23 mei) is er een inwonersavond. 500 inwoners zijn uitgenodigd voor deze inwonersavond. De gemeenteraad bespreekt het akkoord op dinsdag 29 mei. Dan worden ook de nieuwe wethouders geïnstalleerd. 

Concept coalitieakkoord Zoetermeer 19 mei 2018

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.