19 december 2018

College pakt verkeersveiligheid Van Tuyllpark aan

Het Zoetermeerse college pakt de verkeersveiligheid rond het Van Tuyllpark aan. Dat blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen die het CDA Zoetermeer stelde over de onveilige verkeerssituaties in het park. “We zijn blij met de antwoorden van het college. Het is goed om te zien dat het college de veiligheid van onze kinderen ook belangrijk vindt,” aldus CDA-raadslid David Weekenstroo.

“We hebben de vragen gesteld naar aanleiding van een ongeval op de Van der Hagenstraat en verschillende andere signalen hierover van de verenigingen in dit park. Ook hebben we tijdens het debat over het zwembad meermaals de situaties aangehaald. De verkeerssituatie moet nu beter. Wij willen niet wachten op de komst van het zwembad,” aldus Weekenstroo.

Tegels 

Het college schrijft in de antwoorden dat vanaf eind 2018 tot en met begin 2019 het huidige fietspad wordt aangepakt. De tegels worden opnieuw gelegd. Ook zal het fietspad bij het parkeerterrein veiliger worden door een betere belijning. Het fietspad wordt over het huidige voetpad doorgetrokken, waarbij er voldoende ruimte voor voetgangers over zal blijven. “Ook de situatie waar het ongeluk heeft plaatsgevonden - de Van der Hagenstraat - wordt verder onder de loep genomen,” aldus Weekenstroo. 

Zwembad

De verkeersveiligheid in het Van Tuyllpark blijft ook de komende jaren punt van aandacht. “Zeker ook omdat het Van Tuyllpark in ontwikkeling is met de bouw van het nieuwe zwembad. Het CDA Zoetermeer zal blijven sturen op snelle en goede oplossingen,” verzekert Weekenstroo.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.