28 februari 2022

Eenzaamheid vraagt om een blijvende aanpak

Zoetermeer – “Zoetermeer blijft zich inzetten om eenzaamheid onder inwoners terug te dringen,” Dat benadrukte CDA-wethouder Ingeborg ter Laak woensdag 16 februari tijdens de landelijke wethoudersbijeenkomst ‘Een blijvende aanpak eenzaamheid’. Ruim honderd wethouders namen deel aan de onlinebijeenkomst.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Eén tegen eenzaamheid wil eenzaamheid onder ouderen en jongeren doorbreken door het eerder te signaleren en bespreekbaar te maken. Het landelijke actieprogramma loopt sinds 2018 en wordt in het Regeerakkoord 2022-2026 geïntensiveerd. 

Iedereen kan helpen om de eenzaamheid van een ander een klein beetje te helpen doorbreken

Effect
Wethouder Ingeborg ter Laak ziet het effect van de aanpak van eenzaamheid in Zoetermeer, waar 150 deelnemers uit 80 organisaties samenwerken. “Ik ben trots op de organisaties, bedrijven, scholen, verenigingen en vrijwilligers die deelnemen aan de community tegen eenzaamheid. Door de community weten verschillende organisaties elkaar te vinden om gezamenlijk, ieder vanuit zijn eigen expertise, eenzaamheid te verminderen. Door deze unieke samenwerking is het jongerenproject ‘Kom erbij’ tot stand gekomen.” 
Isis Caljé heeft als jongere een actieve rol bij het project. Ook heeft ze zelf ervaren wat eenzaamheid is. “We maken eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar en willen het taboe daarop doorbreken. Dit doen we via activiteiten, zoals workshops op scholen en het organiseren van een festival voor en door jongeren.” 

Aandacht blijft nodig
Zoetermeer zal zich hard blijven maken voor de aanpak van eenzaamheid. “Aandacht blijft nodig,” aldus Ter Laak. “Ik ben er gerust op dat we elkaar steeds weer opnieuw weten te vinden. Ook roep ik alle inwoners op om naar elkaar om te zien, omdat iedereen kan helpen om de eenzaamheid van een ander een klein beetje te helpen doorbreken.”

Zie meer op www.zoetermeertegeneenzaamheid.nl   
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.