30 november 2018

Eindelijk nieuw zwembad, alleen op de verkeerde plek

Zoetermeer krijgt een nieuw zwembad. Maandag 26 november is daarvoor de eerste stap gezet. Het CDA heeft in alle commissievergaderingen en in de raadsvergadering gepleit voor een nieuwe zwembad op het Van Doornenplantsoen. De keuze van de raad is uiteindelijk gevallen op het Van Tuyllpark. Ook een prima locatie, maar het CDA vindt het Van Doornenplantsoen alleen net even meer geschikt.

“Dat zit volgens het CDA Zoetermeer in twee factoren,” vertelt David Weekenstroo. “een duurzaam financieel plan en een goede sociale omgeving met een duurzame toekomst. Een duurzaam financieel plan betekent dat zowel de bouw als de exploitatie goed is onderbouwd. Het betekent ook dat het zwembad in de toekomst voldoende bezoekers blijft trekken. Bij de vergelijking tussen het van Tuyllpark en van Doornenplantsoen is de laatste in het voordeel door de centrale ligging in de stad. Het van Tuyllpark ligt niet centraal en dat heeft in het verleden geen bijdrage geleverd aan een goede exploitatie. Waarom zou dat deze keer wel zo zijn?,” aldus Weekenstroo. “Daarnaast kan er bij het Van Tuyllpark bijna niks meer gebouwd worden als daar het zwembad komt en het Van Doornenplantsoen biedt relatief weinig ruimte voor woningbouw. Effectief gebruik van de grond van de gemeente ziet het CDA als belangrijke onderbouwing voor onze keuze.”

Een goede sociale omgeving en een duurzame toekomst 

“Het van Doorneplantsoen biedt meer dan het van Tuyllpark de mogelijkheid om met de fiets of het openbaar vervoer naar het zwembad te gaan. Vanuit Meerzicht is het bijvoorbeeld 6,5 kilometer fietsen naar het Van Tuylpark. Tegelijkertijd moeten wel de toegangswegen goed te worden onderzocht, met de daarbij behorende parkeergelegenheid. En natuurlijk zouden de korfbalvereniging Phoenix en de Meerbloem meegenomen moeten worden in de toekomstplannen. De wethouder had al toegezegd dat deze betrokken zouden worden bij eventuele verdere ontwikkelingen op het Van Doornenplantsoen.”

Niet tegen

“Maar dat ligt allemaal in het verleden. Het CDA Zoetermeer was en is niet tegen het Van Tuyllpark maar vindt de locatie voor het Van Doornenplantsoen beter,” zegt David Weekenstroo. “We hebben ingestemd met het raadsvoorstel voor verder onderzoek naar het Van Tuyllpark om daar het zwembad te bouwen. Want Zoetermeerders hebben gewoon recht op meer zwemwater.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.